Text: -A A +A
Четете още: България

Пенсионери, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, да бъдат наети по програмата В подкрепа на майчинството

[АРХИВ]

Пенсионери, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, да бъдат наети по програмата „В подкрепа на майчинството”. Това гласят част от одобрените промени от правителството в Националния план за действие по заетостта през 2008 г.

Изменението означава, че родственици, баби и дядовци ще могат да гледат внуците си до навършване на 3 години, ако родителите се връщат на работа. Мярката се налага предвид нарастващите потребности от качествени услуги за отглеждане на малки деца и недостатъчния капацитет на детските градини. Програмата насърчава заетостта на жените и професионалното им развитие чрез осигуряване на грижи за техните деца в рамките на периода след отпуска за бременност и раждане до навършване на 3-годишна възраст на детето.
С измененията на програмата се предвижда още на работодателите да се плащат до 100 лв. месечно за всеки работник, когато наемат служители в радиус до 100 км от населеното място.

С това се подпомагат и работниците, за които няма работа в населеното място, в което живеят, както и работодателят – да поеме транспортните им разходи. Тази мярка цели насърчаване на териториалната мобилност на наети лица. Тя е съобразена с новите реалности и приоритети на пазара на труда, свързани с намаляване на безработицата и насочване на политиката към подкрепа на заетите лица.

С промените се прехвърлят средства към програмата за чиракуване, като се предвижда да се плаща определена сума на обучителя на чиракуващия. Това ще е процент от минималната работна заплата, който се дава допълнително върху неговите трудови доходи и зависи от времето на чиракуване.

Промените в Националния план предвиждат и други допълнения, като разширяване възможността за включване в обучение и заетост по проект за младежи, напуснали училище; създаване на условия за финансиране със средства на активна политика на групова рискова застраховка на безработни лица, включени в обучение, за срока за обучение и др.

Четете още: България
Прочетено: 475 пъти Източник на статията: insurance.bg | 16.10.2008г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!