Text: -A A +A
Четете още: Здраве и спорт

Жените живеят по-дълго от мъжете, но живеят по-зле- ако се вярва на тяхното мнение. До този извод в крайна сметка стигат някои изследвания, в които се анализира оценката на мъжете и жените.

Жените живеят по-дълго от мъжете, но живеят по-зле- ако се вярва на тяхното мнение. До този извод в крайна сметка стигат някои изследвания, в които се анализира оценката на мъжете и жените. Последното такова проучване, проведено от Андалузката школа за обществено здраве показва, че полът влияе върху оценката извън зависимостта от обществено и материално положение.

“ Не съм здрава, цял живот работя под напрежение, и у дома, и извън него”, отговаря една от участниците в проучването. Жените, особено на възраст над 45 години, оценяват по-зле от мъжете състоянието на своето здраве.

Самооценката на здравното състояние е един от най-често използваните показатели при анализа на социалното неравенство. Тя е субективна, но въпреки това позволява да се прогнозира продължителността на живота, усложненията след заболявания, смъртността и честотата на търсене на медицински услуги.

Въпреки, че терминът “здраве” е еволюирал и се е превърнал от понятие, свързано с отсъствие на болест, в добро самочувствие, неговото възприятие си остава субективно. “Здравето е състояние на душата, усещане на индивида за него самия”, уверява ръководителят на последното проучване. В последните години се улавя тенденция към подобряване на възприятието на собственото здраве от испанците, но при жените над 45 то си остава все така по-лошо, отколкото при мъжете. Тенденцията се засилва с увеличаването на възрастта.

Това различие между мъжете и жените се обяснява не само с биологическите особености, но на първо място със социалното и материално неравенство на половете. Не на последно място влияние оказват и различните роли, които играят мъжете и жените, тъй като условията на труда са пряко свързани със здравето, а при жените има двойно натоварване на работа и в къщи и това, разбира се, се отразява негативно. Жените твърдят, че здравето им е по-лошо, те по-често имат хронични заболявания: депресия, артрит, ревматизъм. При мъжете по-често срещани са други нарушения- астма и сърдечни заболявания. Жените по-често страдат от болезнени хронични болести като лумбаго или фиброма.

Оплакванията на жените са по-чести и защото те се грижат за останалите и се тревожат не само за своето здраве, а и за здравето на членовете на семейството си. Жените и по-малко вярват на лекарства – “ Защо да пия хапчета, като не мога нито да си почина, нито да се наспя?”, пита една от участниците в проучването.

Мъжете, от своя страна, надценяват здравето си в стремеж да постигнат съответствие с мъжкия стереотип, натрапван от общественото мнение: “Мъжете са силни и издръжливи”. Всъщност те понасят болестите по-лошо. “Много съм издръжлив, но като ме нападне болест, оставам в леглото за 3-4 дни поне”, казва един от мъжете в експеримента. Точно обратното твърди друга участничка : “ Горката аз…Много се уморих, не знам какво ще стане със сина ми, тревожа се за майка ми, кога да легна да боледувам…”

Много изследвания са правени, за да се установи защо жените боледуват повече, но мъжете по-зле понасят болестите. В последното проучване учените стигат до извода, че са верни и двете обичайни твърдения – жените придават по-голямо значение на болестите и наистина се чувстват по-зле. Само че поради невъзможността да си отделят време за боледуване, те не се и чувстват по-здрави. Учените говорят за “несправедливи различия в здравето на мъжете и жените”. Според тях, и двата полови стереотипа играят негативна роля – както за жените, така и за мъжете. Изнурените жени на средна възраст и по-стари, говорейки за болестите си, акцентират върху умората. “ Те са разнородна група: жени, които се грижат за някого, жени с двоен работен ден или тежки условия на труда, което превръща живота им в порочен кръг, тъй като отнема от свободното им време и ги изморява непрекъснато”. “Издръжливите” мъже, говорейки за здравето си, споменават “ излишни субстанции” и “ житейски модел, концентриран около работата”.

Кариерата, домашната работа и социалният слой играят решаваща роля при самооценката на собственото здраве и при мъжете, и при жените. За жените обаче е характерна постоянна взискателност към себе си. “Нивото на взискателност към самата нея у жените е огромен. Те имат нужда непрекъснато да доказват, че са най-добри и способни, в това число и на работното място”. Това, признават учените, държи организма в състояние на постоянно напрежение, което влияе и върху усещането за здраве, а и на емоционалните отношения в семейството.

Още един факт дава храна за размисъл. Според доклада на Агенцията за обществено здраве на Барселона, омъжените жени имат по-лошо мнение за своето здраве, докато разведените и самотните жени приличат по самооценка на мъжете или дори по-добре. Причината за това предстои да се установи, но се налага впечатлението, че раздялата прави жените по-силни.

Четете още: Здраве и спорт
Прочетено: 3,504 пъти Източник на статията: bgfactor.org | 11.05.2007г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!