Text: -A A +A

Така те могат да освобождават стоките си на митница и да заплащат ДДС, ако е дължимо, на първата входна точка в ЕС.

[АРХИВ]

Българските фирми могат да регистрират ДДС-номер в Гърция и така да освобождават стоките си на митница и да заплащат ДДС, ако е дължимо, на първата входна точка в ЕС. Това стана ясно на семинар, организиран от Българската търговско-промишлена палата. Регистрацията на гръцки ДДС-номер може да стане чрез т. нар. Данъчен представител, който ще представлява българската фирма пред съответните митнически, данъчни и общински власти в Гърция.

Данъчният представител може да бъде местно физическо или юридическо лице, притежаващо необходимите компетенции. Българските компании, регистрирали в Гърция ДДС-номер, ще имат право да изпълняват всички търговски дейности – внос, износ и продажба на гръцкия пазар, като всяка местна фирма.

Стоките, пристигнали в Гърция , могат да бъдат продадени както на място, така и реализирани във всички останали страни от ЕС, или изнесени в трети страни. Упълномощеният от българската фирма Данъчен представител в Гърция ще извършва освобождаването на стоките от митница, ще подава периодично необходимите ДДС документи, ИНТРАСТАТ форма и ще води счетоводната отчетност за трансакциите, извършвани чрез гръцкия ДДС – номер.

За получаване на данъчен номер и започване на дейност в Гърция, българската фирма трябва да упълномощи Данъчен представител и да предостави следните документи: пълномощно от фирмата до определения данъчен представител; удостоверение от данъчните власти в България относно дружеството – наименование, адресна регистрация, български данъчен номер.

Посочването на българския данъчният номер на фирмата е необходим , за да може да оперира в рамките на ЕС.Той трябва да е деклариран чрез съответната данъчна служба в България в системата VIES. Посочените данни трябва да са идентични с тези, декларирани или подлежащи на деклариране в системата VIES. В противен случай системата отхвърля подадените за потвърждение данни и отказва вписването.

Прочетено: 2,800 пъти Източник на статията: insurance.bg | 05.03.2007г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!