Text: -A A +A
Четете още: Европейски съюз

Европейската комисия е приела нова, петгодишна стратегия за опазване на здравето и сигурността на работното място, която предвижда намаляване на професионалните заболявания и злополуките на работното място с една четвърт.

[АРХИВ]

В периода 2002-2004 г. е постигнат резултат от 17% при смъртните случаи и намаляване с 20% на злополуките. Напредъкът е регистриран неравномерно за различните страни, клонове в икономиката, предприемачи и работнически категории. Промените в дейностите водят до нови рискове на работното място, като се увеличават някои професионални заболявания.

Въпреки постигнатия напредък през последните пет години Комисията отчита, че има потенциал за подобрения. Разноските при професионалните заболявания и трудовите злополуки не се разпределят еднакво за всички участници. Загубите от отсъствия поради заболяване възлизат на около един милиард евро на година. За предприемачите разходите са във връзка с плащане на болнични, замяна на работници и загуби в производството, тъй като голяма част не се покрива от осигуряването.

Малките и средните предприемачи са най-засегнати в това отношение. 82% от всички наранявания по време на работа и 90% от всички смъртни случаи ги засягат. В стопански клонове като строителство, селско стопанство, транспорт, здравеопазване има прекалено голям риск от трудови злополуки. Млади работници, работници имигранти, по-възрастни работници и хора с недостатъчно опит са сред най-често засегнатите.

Нараства броят на определени заболявания като тези, свързани с двигателния апарат – болки в гърба, в ставите и различни наранявания, както и болести, свързани с психическо претоварване.

Новата стратегия за периода 2007-2012 г. има за цел да редуцира общо с 25 % професионалните заболявания и трудовите злополуки.

Мерките, които трябва да се вземат на европейско и национално равнище, са в следните области:

1/ подобряване и опростяване на съществуващото право и засилено прилагане в практиката на несвързани с правото инструменти като обмен на добри практики; кампании за развиване на чувствителност към проблема и по-добро информационно осигуряване и обучение;

2/ установяване и прилагане в действие в зависимост от специфичния контекст в отделните държави-членки на национални стратегии; тези стратегии трябва да се концентрират върху повечето засегнати стопански клонове и предприемачите и да се установят национални цели за овладяване на професионалните заболявания и намаляване на трудовите злополуки;

3/ интеграция на здравето и сигурността на работното място с други национални и европейски политически области като образованието, общественото здраве, научните изследвания и търсене на нова синергия;

4/ по-добро посредстничество и оценка на потенциални нови рискове чрез повече научни изследвания, научен обмен и практическо прилагане на резултатите.

Инфо: http://ec.europa.eu/employment_social/health_safety/index.de.htm

Четете още: Европейски съюз
Прочетено: 524 пъти Източник на статията: actualno.com | 23.02.2007г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!