Text: -A A +A
Четете още: Европейски съюз

Съвместен доклад за заетостта, изготвен от ЕС, който трябва да бъде приет на 22 февруари от министрите по заетостта, посочва, че в европейски мащаб безработицата намалява, а работните места се увеличават.

[АРХИВ]

Докладът на Комисията, който оценява „прилагането на програмите за националните реформи в областта на заетостта от страна на държавите-членки, е оптимистичен. При все това, той подчертава нуждата от по-строги реформи, по-специално, за да балансира по-добре гъвкавостта посредством сигурност на пазара на труда, т.нар. подход на „гъвкава сигурност“. Комисията също така постави специфични национални препоръки на повечето от държавите-членки.

„Реформите на пазара на труда дават резултат, но ако Европа не отговори сериозно и ефективно на предизвикателствата на глобализацията и на бързо намаляващото работещо население, „гъвкавостта и сигурността“ трябва да бъдат на дневен ред. Работниците трябва да могат да се движат свободно и с увереност от една работа на друга“, каза Владимир Шпидла, член на Европейската комисия, отговарящ за трудовата заетост, социалната политика и равните възможности. „Днешният подобрен икономически облик дава възможност да се удвоят нашите усилия за реформи“, добави той.

Освен този доклад, Съветът по заетостта и социалните въпроси се очаква да одобри на 22 февруари специфични за всяка страна препоръки относно икономическата политика и политиката по заетостта. За първи път министрите ще одобрят такива интегрирани национални препоръки. Това е важна стъпка при представянето на целите на ЕС за откриване на работни места и растеж, която държавите-членки ще предприемат, за да изпълнят тези препоръки. От голямо значение е, че Комисията предлага мерки относно заетостта за повечето държави-членки, като подчертава, че те трябва да напредват с реформите на пазара на труда.

Безработицата в ЕС падна от 9,1 % през 2004 г. на 8,8 % през 2005 г., а ръстът на заетостта се увеличи с 0.8 % през 2005 г.; това е най-голямото покачване от 2001 г. насам. За да се постигнат целите за заетостта на ЕС до 2010 г., трябва да се създадат 22 млн. нови работни места. Докато инвестициите в образованието и уменията все още са големи, политиките за подобряване на адаптивността, която е приоритет на Европейската стратегия за заетостта, сериозно изостават. Слабото използване на политиките за подобряване на адаптивността на работниците е особено тревожно.

Бързият технологически прогрес и засилената глобална конкуренция изискват гъвкави пазари на труда. Реформите в законодателството относно договорите, ще позволят по-лесно преминаване от една работа на друга и ще дадат възможност на работниците да напредват, както ще се увеличат инвестициите в обучението. Както обаче подчертава докладът, усилията в тази област са слаби.

 

Недекларираната заетост също си остава главен проблем в много държави-членки. Докладът подчертава нуждата от по-всеобхватен подход, комбиниращ политиките на активния пазар на труда, гъвкавите договорни споразумения, обучението през целия живот и социалната защита.

Този подход на „гъвкавост и сигурност“ може да спомогне за по-голяма продуктивност и да подобри качеството на работните места.

Предстоящото съобщение на Комисията относно „гъвкавостта и сигурността“, планирано за лятото на 2007г., ще посочи поредица от варианти, които да помогнат на държавите-членки да открият правилната комбинация от политики за техните пазари на труда.

Докладът показва, че държавите-членки са предприели по-интегриран подход, който да прилагат през целия жизнен цикъл. Броят на работещите хора на възраст се е увеличил от 41 % през 2004 г. на 42.5 % през 2005 г., но въпреки това е нужно още много , за да се постигне целта от 50 % през 2010 г. Както младите хора, така и инвалидите и мигриращите работници, все още са на границите на пазара на труда, безработицата сред младежите в ЕС е близо два пъти повече от ръста на общата безработица. Необходими са по-добри възможности, за да се комбинират работата и семейния живот, както за мъжете, така и за жените, включително по-големи и по-добри грижи за децата.

Много държави-членки развиват политики за увеличаване на инвестициите в образованието, но често на части. Процентът на участието на хората на възраст в обучението през целия живот, все още е твърде нисък, малко над 10 % и в 20 от 25-те държави-членки, този процент не се е увеличил или дори е спаднал.

На 22 февруари Комисията ще представи и Съвместния доклад по социалната защита и социалното включване в Комитета по заетостта и социалните въпроси. Този доклад допълва оценките на Съвместния доклад по заетостта и играе важна роля в осигуряването на работни места и растеж. Той подчертава нуждата от прогрес в областта на бедността сред децата, активното участие, модернизиране на пенсионната разпоредба и достъп до здравно обслужване и дългосрочна здравна помощ.

Четете още: Европейски съюз
Прочетено: 574 пъти Източник на статията: insurance.bg | 21.02.2007г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!