Text: -A A +A
Четете още: Европейски съюз

Напролет у нас ще има избори за Европейски парламент. Може би информацията, която поднасям по-долу, би била интересна за читателите.

[АРХИВ]

Напролет у нас ще има избори за Европейски парламент. Може би информацията, която поднасям по-долу, би била интересна за читателите.

От 2007г. българският, ирландският и румънският език стават официални езици на ЕС „Обединени в различията” е мотото на Европейския съюз и това в най-голяма степен се отнася до броя на езиците, които се използват. През тази година броят на официалните езици се увеличава на 23. Този факт отразява културното наследство на Европа и принципа на достъп на всички граждани на ЕС до документи и информация на техния собствен език. Това означава също и, че дебатите в пленарна зала ще могат да се слушат и на новите езици, т.е. на всичките 23 официални езика на ЕС.

Поглед към историята

През 1957 г. езиците са били само четири: холандски, френски, немски и италиански. Официалните езици през 1995 г. са били вече 11. С приемането на 10 нови държави през 2004 г. се прибавят още 9 нови езика, а с присъединилите се през 2007 г. езиците вече са 23. Броят на езиците е по-малък от броя на държавите-членки на ЕС – 27, защото някои езици са използвани в повече от една държави. Азбуките са три – латиница, гръцка азбука, а сега, с присъединяването на България – и кирилица.

Членовете на Парламента могат да говорят на всички официални езици

Основен принцип на демокрацията е правото да говориш на собствения си език. Затова членовете на Парламента имат правото да се изказват на всеки от официалните езици. Има законово изискване всички официални документи да бъдат преведени на всички официални езици. Това винаги се спазва в работата на Европейския парламент и уебсайтът му Ви позволява да изберете предпочитания от Вас език.

Езиковото обучение

ЕС подкрепя и популяризира многоезичието с различни програми за усъвършенстване на лингвистичните умения на гражданите си.

Езиковото обучение е приоритет. Според ново изследване на Евробарометър само половината от гражданите на ЕС казват, че могат да проведат разговор на език, различен от майчиния си. С цел популяризиране на езиковото обучение 26-ти септември е обявен за “Европейски ден на езиците”, а 2001 г. е била обявена за “Годината на езиците”.

1,3 милиона са преведените страници

През 2005 г. преведените страници са били 1 324 231. В септемврийския доклад за многоезичието в Парламента се подчертава, че многоезичието и способността да разбираш останалите членове на Парламента е от изключителна важност за европейската демокрация.

През ноември същата година членовете на Европейския парламент са приветствали предложенията на Европейската комисия за нова Рамкова стратегия за насърчаване изучаването на езици и възползване от предимствата на това обучение във връзка с обогатяването на културата на гражданите. Рамковата стратегия за многоезичието на Европейската комисия е от 22 ноември 2005 г. – КОМ (2005) 596. Целите, които си поставя Комисията в областта на многоезичието са следните:

  • подкрепа на изучаването на езиците и езиковото многообразие в обществото,
  • подкрепа на една здрава, мултилингвална икономика,
  • достъп на гражданите до правните разпоредби и информации на Европейския съюз на техния собствен език.

Докладът, подготвен по този повод в Европейския парламент, посочва, че е от изключително значение да се подобрят качеството, ефективността и достъпът до образователни и квалификационни системи в ЕС чрез популяризирането на изучаването на чужди езици.

Доколко е важно изучаването на езиците на ЕС, може да се научи и от първото интервю на комисар Леонард Орбан, който при встъпването си в длъжността комисар по многоезичието за първи път в историята на Съюза се е обърнал към читателите на езиковия портал на всички официални езици на ЕС.

Инфо:
www.europarl.europa.eu Реф: 20070110STO01817
europa.eu/scadplus/...
europa.eu/languages

Четете още: Европейски съюз
Прочетено: 392 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 03.02.2007г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!