Text: -A A +A

55,6 на сто от българските граждани са живели в материални лишения през 2010 г., сочат данни на европейската статистическа служба Евростат. По този показател страната ни е на първо място в ЕС, следвана от Румъния с 49,2% и Латвия с 46,1%.

Фото: stock.xchng

Общо 17,5% от гражданите на 27-те държави членки на ЕС живеят в материални лишения. Най-нисък е процентът им в Люксембург, Холандия и скандинавските страни - под 10%. Над 30% от населението на България живее в остри материални лишения, както и 20% от населението на Унгария и Латвия. Само 0,5% от жителите на Люксембург, 3% от жителите на Швеция и 3% или по-малко от жителите на останалите скандинавски страни и Холандия са живели в остри материални лишения през 2010 г.

Процентът на хората, живеещи в остри материални лишения, е останал непроменен в периода между 2009 и 2010 г., като той е нараснал в балтийските страни, във Великобритания, Унгария и Малта и е намалял в България с 6,9% и в Румъния с 1,2%. Между 2010 и 2011 г. най-голямо увеличение на материално лишените хора е регистрирано в България - 8,6%, а най-голямо е намалението в Румъния - 1,6%, обобщава БГНЕС.

През 2010 г. около 36% от населението на държавите членки на ЕС е имало затруднения да поеме неочаквани разходи. Това е увеличение с 1% спрямо 2009 г. Цели 77,5% от гражданите на Латвия са имали подобни затруднения, както и над 60% от гражданите на Литва, България и Унгария, докато в страни като Австрия, Люксембург, Дания, Холандия и Швеция те са около 25% и по-малко. В България процентът на хората, които се затрудняват да поемат неочаквани разходи, е нараснал с 6,7% през 2010 г. спрямо 2009 г.

В 27-те държави членки на ЕС най-голям процент от хората с материални лишения живеят в домакинства с един родител и малки деца - 17 на сто, а най-малко засегнати са домакинствата с възрастни хора (двама възрастни, поне единият от които е на 65 и повече години) - 4,7%, вероятно заради натрупването на трайни блага по време на трудовия им стаж и повечето възможности за спестяване. В България и Румъния най-голям процент от материално лишените хора живеят в домакинства с двама възрастни и три или повече малки деца.

В периода между 2009 и 2011 г. процентът на хората, застрашени от бедност или социално изключване е нараснал най-много в България - 7,5% през 2011 г. и в Ирландия - 4,2% през 2010 г. Следват Гърция с 3,3% през 2011 г., Латвия с 2,0% през 2011 г. и Испания с 1,5% през 2011 г.

Прочетено: 666 пъти Източник на статията: lev.bg | 18.01.2013г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!