Text: -A A +A

Европейската комисия отвори специализиран електронен портал, в който основно внимание се обръща на професиите и уменията, които през следващите няколко години ще липсват на пазара на труда в ЕС.

Фото: stock.xchng
[АРХИВ]

Европейската комисия отвори специализиран електронен портал "EU Skills Panorama", в който основно внимание се обръща на професиите и уменията, които през следващите няколко години ще липсват на пазара на труда в ЕС. Сайтът съдържа информация за състоянието на пазара на труда в държавите-членки на ЕС, както и годишните прогнози за професиите, които изискват средно и високо ниво на образование.

Изчисленията са, че в момента в ЕС има около 2 милиона свободни работни места, въпреки високото ниво на безработица. Порталът съдържа и подробен преглед на свободните места по сектори, професии и страни. Според прогнозите на сайта, броят на работните места, които изискват ниско ниво на образование ще се намали до 2020 г. с близо 20 на сто. Броят на тези работни места ще спада постоянно, като изключение ще правят само Латвия, Дания, Литва и Швеция.

От друга страна, броят на работните места, които изискват висше образование ще нарасне с 20 на сто.

Справката показва, че финансовия сектор и продажбите са с най-голям брой свободни работни места. 

Освен търговци и счетоводители другите профили, които липсват са биолози, лекари, медицински сестри, експерти по информационни технологии и телекомуникации, както и инженери. Данните показват, че най-голямата разлика между търсенето и предлагането на пазара на труда има в Литва, България, Белгия, Унгария и Ирландия, докато в Португалия, Дания и Холандия положението е много по-добро.

/КРОСС

Прочетено: 758 пъти Източник на статията: CROSS Agency | 18.12.2012г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!