Text: -A A +A

В плана на ЕК са застъпени шест области, в които да се предприемат действия за създаването на благоприятна среда за развитие на предприемачеството.

Фото: stock.xchng

Европейската комисия представи план за подкрепа на предприемачите и за промени в предприемаческата култура в Европа, предаде пресслужбата на институцията.

В него се подчертава значението на образованието и обучението за израстването на нови поколения предприемачи и се предвиждат мерки за подпомагане на начинаещи предприемачи сред младежите, жените, хората в напреднала възраст, мигрантите и безработните, предаде „Дневник".

В плана са заложени стъпки за улесняване на стартиращи и нови предприятия, за по-успешно прехвърляне на собствеността върху предприятията, достъп до финансиране и възможности да се даде втори шанс на добросъвестни предприемачи, изпаднали в несъстоятелност.

В плана са застъпени шест области, в които да се предприемат действия за създаването на благоприятна среда за развитие на предприемачеството.

Брюксел предлага да се създаде европейски пазар за микрофинансиране и да се опростят данъчните структури, за да могат малките и средни предприятия да привличат средства чрез преки частни инвестиции, например миниоблигации, групово финансиране и инвестиции от бизнес ангели.

Държавите членки трябва да отделят повече средства, за да помогнат на новосъздадените предприятия да преодолеят критичните първи пет години след създаването им, например чрез обучение по управление, напътствия за развойно-изследователска дейност и изграждане на мрежи с партньори, потенциални доставчици и клиенти.

Осигуряването на по-голяма подкрепа за уеббазирани стартиращи предприятия и за усъвършенстване на уменията може да помогне както на уеб предприемачите, така и на предприятията с по-традиционни форми на дейност.

Брюксел настоява и за мерки, които да улеснят прехвърлянето на собствеността върху предприятията - всяка година близо 450 000 дружества с два милиона служители в Европа прехвърлят дейността си на нови собственици. Според оценките вследствие на това се закриват близо 150 000 дружества и 600 000 работни места.

Комисията предлага да се разширят пазарите за покупка и продажба на предприятия и да се премахнат пречките за прехвърляне на собствеността върху предприятия в друга държава.

Прочетено: 525 пъти Източник на статията: novinite.bg | 10.01.2013г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!