Text: -A A +A
Четете още: Европейски съюз

Две независими изследвания, представени от Европейската комисия, показват, че има нужда от подобряване на достъпа на хората до допълнителни пенсионни осигуровки, когато сменят работата си или стран

[АРХИВ]

Две независими изследвания, представени от Европейската комисия, показват, че има нужда от подобряване на достъпа на хората до допълнителни пенсионни осигуровки, когато сменят работата си или страната, в която работят. В момента съществуват пречки за запазване на свързани с работното място пенсионни облаги при преместване в друга страна членка на ЕС. Според комисията е нужно изготвянето на единна европейска директива, чиито първи вариант бе разгледан още през октомври 2007 г. „Отстраняването на всички пречки при мобилността на работещите в Европа формира единна европейска стратегия, която обаче трябва да балансира между гъвкавостта на пазара на работна ръка и сигурността на работещите, без да утежнява излишно пенсионните дружества или работодателите“, смята комисарят по заетостта, социалните дейности и равните възможности Владимир Шпидла. Според едно от изследванията, проведено в 9 европейски страни, много пенсионни схеми, предлагани от специализирани пенсионни дружества или от работодателите, не определят периода, за който вносителят придобива пенсионни права, но според правилата на други 32% от схемите, за да добиеш право да получаваш допълнителна пенсия, трябва поне две години да си плащал пенсионни вноски. Проучването показва още, че голяма част от тези схеми не позволяват на осигурените могат да се възползват от скритите пенсионни облаги, ако сменят работното си място. Второто изследване показва, че близо 40% от запитаните сменят работното си място на пет години и дългият период, изискван за придобиване на пенсионни права в друга държава, се оказва голяма пречка пред мобилността на работната сила.

Четете още: Европейски съюз
Прочетено: 406 пъти Източник на статията: insurance.bg | 22.01.2008г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!