Text: -A A +A
Четете още: Европейски съюз

Включването на малцинствата в пазарите на труда трябва да стане приоритет за държавите-членки

[АРХИВ]

Включването на малцинствата в пазарите на труда трябва да стане приоритет за държавите-членки Независима консултативна група от експерти на високо равнище по въпросите за етническите малцинства представи на Европейската комисията осем политически препоръки за подпомагане на достъпа на малцинствата до пазарите на труда, съобщиха от комисията. Групата е създадена през януари 2006 г. и има за цел да определи бариерите, които пречат на членовете на етническите малцинства да участват пълноценно в пазара на труда и обществото като цяло и да посочат добрите практики в обществената политика и в предприятията. Сред препоръките на групата са включването на членовете на етническите малцинства в обществото и в пазара на труда, да стане приоритет в политическия дневен ред; да се води политика, целяща равенството и равенството на половете. Експертите съветват да се определят конкретните бариери, пречещи на включването на членовете на етническите малцинства в пазара на труда и да се отстранят. Според групата съществуват 14 основни бариери за интеграцията на пазара на труда на етническите малцинства. Сред тях са липсата на квалификации, липса на достъп до образование и обучение, бюрократични спънки – стереотипи, предразсъдъци и дискриминация. Ако не се предприемат ефективни действия, съществува тенденция тези пречки да създават порочни кръгове, които взаимно се засилват от поколение на поколение. Примери на добри практики в държавите-членки показват какви са възможностите за действие. Целенасочените програми, финансирани от Европейските структурни фондове, като ACCEDER в Испания, водят до успехи в повишаването трудовите квалификации и нивото на заетост сред ромите. Полицията в Лондон прилага положителен подход за действие, който позволява да се избират кандидати от етническите малцинства, които имат еднаква квалификация като тази на останалите кандидати. Унгария издаде закон, който цели да сложи край на разделянето в училищата и се очаква това да облагодетелства основно децата на ромите. Швеция и Нидерландия признават квалификациите, придобити извън съответната национална система.

Четете още: Европейски съюз
Прочетено: 354 пъти Източник на статията: insurance.bg | 04.12.2007г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!