Text: -A A +A
Четете още: Европейски съюз

Европейската комисия прие изменено предложение, което подобрява придобиването и запазването на допълнителните пенсионните права.

[АРХИВ]

Европейската комисия прие изменено предложение, което подобрява придобиването и запазването на допълнителните пенсионните права. Приети са повечето от измененията на Европейския парламент от миналия юни.

Обновеното предложение цели да намали пречките за мобилността на работниците. То акцентира върху определянето на минимални изисквания за по-добър достъп до пенсионни права и по-ясни права за запазване, така че пенсиите на мобилните работници да бъдат третирани справедливо и да се подобри достъпът до полезна и навременна информация. Целта на предложението е да се гарантира, че работниците няма да бъдат санкционирани поради мобилността си.

Коментирайки предложението, европейският комисар по заетостта, социалните въпроси и равните възможности Владимир Шпилда заяви: „Измененият текст подчертава решимостта на парламента, Съвета и Комисията да премахнат бариерите за мобилността на работниците в Европа“.

Предложението акцентира върху ключовите въпроси за по-добър достъп на работниците до допълнителните пенсии и по-ясно определени мерки за подходящо третиране на потенциалните пенсионни права на мобилните работници. ЕК приема желанието на Европейския парламент да даде повече време на пенсионните схеми да отговорят на новите изисквания.

Шпилда призна постигнатия напредък, като подчерта, че „едно от основните предизвикателства пред Европа е постигането на правилния баланс между намаляването на пречките пред мобилността и поддържането на стабилни и трайни условия за развитието на допълнителни пенсионни права“. Той добави, че разрешаването на работниците да се движат свободно в ЕС и националните пазари на труда, без да губят важни пенсионни привилегии, е ясен пример за „гъвкавост и сигурност“ в действие. „Поради неотложността на подобряването на правата на работниците, аз бях готов да приема компромис по въпроса за прехвърлянето на допълнителни права, както и изключването от директивата на пенсионните схеми, които са вече затворени за новите членки. Важно е да направим тази съществена стъпка сега и да не рискуваме с допълнително отлагане, като се опитаме да постигнем всички наши цели наведнъж“, посочи още Шпидла.

Поради тази причина предложението на съдържа разпоредби за прехвърляния на права. Комисията приема, че в момента приемането на мерките за прехвърлянето на допълнителните права би било прибързан ход.

Заглавието на предложението бе изменено на „Предложение за директива относно минималните изисквания за подобряване на мобилността на работниците чрез подобряване на придобиването и запазването на допълнителните пенсионни права“. Португалското председателство ще направи следващите стъпки за измененото предложение, като ще се стреми да постигне единодушие в Съвета и след това споразумение с Европейския парламент на второ четене.

Както е посочено в предложението, Комисията ще преразгледа въпросите, свързани с прехвърлянията на права в първия от своите доклади, които тя трябва да изготвя пет години след влизането в сила на директивата.

Четете още: Европейски съюз
Прочетено: 434 пъти Източник на статията: dariknews.bg | 10.10.2007г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!