Text: -A A +A
Четете още: Европейски съюз

На 9 октомври е десетият рожден ден на основния инструмент на ЕС за създаване на по-добри работни места за всички.

[АРХИВ]

На 9 октомври е десетият рожден ден на основния инструмент на ЕС за създаване на по-добри работни места за всички. Европейската стратегия за заетост, която осигурява координирането на политиките за заетост в Европейския съюз, спомогна за повишаването на нивото на заетост в ЕС от 60,7% до 64,3% от 1997 г. насам и намали нивото на трайната безработица от 5% до 3,6%. Годишнината се отбелязва с голяма конференция, организирана от Европейската комисия и португалското председателство на ЕС след успешната конференция за „гъвкавост и сигурност“ от миналия месец. „Европейската стратегия за заетост е един от ключовите успехи на ЕС“ – заяви комисарят по заетостта Владимир Шпилда в Лисабон. „През последните десет години тя помага да отговорим по много конкретен начин на една от основните грижи на гражданите: създаване на повече и по-добри работни места. Определяйки насоките и споделяйки опита, ние можем да постигнем общите цели и да подобрим положението в областта на заетостта в Европа като цяло. Надяваме се до постигнем дори по-голям напредък през следващото десетилетие“, коментира той. Европейската стратегия за заетост е предназначена да съгласува приоритетите на политиката за заетостта на ниво ЕС, към които всички държави-членки се присъединяват. Ръководителите на ЕС се споразумяват за една рамка за действие за общите цели и приоритети, които след това се въвеждат в националните програми. Тази съгласуваност се основава на един годишен цикъл и съставя дела „Заетост“ от по-общата стратегия на ЕС за заетост и растеж. През първото десетилетие на Европейската стратегия за заетост нивото на заетост в ЕС се повиши от 60,7% до 64,3%, в рамките на което нивото на заетост при жените се повиши от 51,8% до 57,1%, а това на по-възрастните работещи (между 55 и 64-годишна възраст) – от 35,7% до 43,5%. В държавите-членки, които от по-дълго време ползват Европейската стратегия за заетост, се наблюдават по-големи подобрения. Нивото на безработица варираше през последните десет години, белязано с големи понижения до 2001 г., повишение за периода 2001-2004 г. (особено в новите държави-членки) и спад след 2004 г. Структурните реформи на пазара на труда изглежда водят да резултати, след като се наблюдава понижение на процента на трайната безработица от 5% на 3,6 процента и средният период на безработица е по-кратък. Европейският съвет стартира Европейската стратегия за заетост в отговор на високото ниво на безработица на срещата на високо равнище за заетостта през ноември 1997 г. в Люксембург. Това отвори пътя за държавите-членки и Комисията чрез сътрудничество и обмяна на опит да постигнат общите цели за повече и по-дори работни места в Европа. Десет години по-късно Европейската стратегия за заетост стана база за сравнение, служеща за пример за съгласуване на политики в други области, в т.ч. социална защита и образование и обучение. На днешното събитие в Лисабон ще се обсъждат перспективите и приоритетите на трудовата заетост в Европа и то ще бъде взето предвид при дебатите за „гъвкавост и сигурност“ и по-достъпни пазари на труда. На него ще се съберат около 150 души, в т.ч. и министър-председателят на Португалия, заместник-канцлерът на Германия и министърът на заетостта на Люксембург. Събитието ще бъде отбелязано също и с публикуването на нова брошура, посветена на десетте години на Европейската стратегия за заетост.

Четете още: Европейски съюз
Прочетено: 420 пъти Източник на статията: insurance.bg | 10.10.2007г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!