Text: -A A +A

2006-та година беше официалната година на заетостта в Европейския съюз, по време на която бяха представени нови проекти, целяща засилването на мобилността в рамките на евросъюза

[АРХИВ]

2006-та година беше официалната година на заетостта в Европейския съюз, по време на която бяха представени нови проекти, целяща засилването на мобилността в рамките на евросъюза и отварянето на трудовия пазар, както и премахването на дискриминационните практики при избора на кадри. За целта в Германия бе създадена така наречената Харта за разнообразие, която цели да задължи всеки подписал у работодател да дава равни възможности на хората, независимо от техния етнически произход, религия и пол. Това дава възможност и на много българи да кандидатстват за добре платени работни места в реномирани световни концерни. Повече за програмата и нейното развитие от Александър Бюргин, говорител на немското правителство по въпросите за Хартата за разнообразие.

Александър Бюргин: “Хартата за разнообразие е проект на 4 големи предприятия – БеПе, Даймлер Крайслер, Дойче Банк, Дойче Телеком – заедно с министърката на интеграцията, проф. Д-р. Мария Бьомер. Инициативата беше стартирана преди почти година и в рамките на 9 месеца вече 123 предприятия са подписали хартата. С подписа си, предприятията, както и държавните институции се задължават да осигуряват работна среда, свободна от предразсъдъци и да подкрепят толерантността при избора на кадри. По този начин се осигурява разнообразието в немските предприятия.

Хартата за разнообразие е ориентирана към компаниите, които не са задължително с немско председателство, но имат седалище в Германия. По инициативата се организират и конкурси за компании, които развиват концепции за стимулирането на разнообразието в структурите си като например специализирани конкурси за кадри с емигрантски произход, които носят специфични и ценни качества.

Целта е да се създаде интернационална атмосфера в подписалите предприятия, която е отворена за всички култури и която трябва да покаже, че е нужно немската икономика да се отвори за интернационални работни сили. Тенденцията е все по-малко млади хора да имигрират в Германия, затова е важно да се стимулира и подпомага потенциала, който е в рамките на федералната република. Тук живеят повече от 15 милиона хора с емигрантски произход и тези хора се нуждаят от по-добри възможности за интеграция. Не е тайна, че досега тези хора не са имали много добри шансове за работа. Специалистите по човешки ресурси в предприятията трябва да целят едно разнообразие не само на културите, но и на етносите и националностите.”

Компаниите, които разполагат с кадри от различни страни са доказано по-успешни в сравнение с тези, които не използват международния потенциал. При това положение пазарът на Германия отваря широко вратите си за кадри и от Източна Европа, в това число и България. Досега практика за българите, търсещи работа във федералната република най-често е била дейността в областта на строителството и други форми на физически труд. Както разбираме от господин Бюргин, пазарът в Германия в едни от най-реномираните немски предприятия, вече е отворен и за наши специалисти, които с етническия си произход и култура могат да допринесат за развитието им. С помощ на тези 123 предприятия, които варират от малки фирми до световни концерни, хора с различен от немския майчин език, получават шанс да се развиват и да градят кариерата си в Германия. В този случай си задаваме въпроса, дали така пък не се дискриминират немските качествени кадри.

Александър Бюргин: “Не, централният критерий е постижението на кандидатите и разбира се, най-добрият трябва да бъде назначен. Просто хората, идващи от различни етнически групи разполагат с качества, които осигуряват печеленето на клиенти в други култури, например. Не мога да дам конкретни данни за България, защото при назначаването не се изготвят статистики, но това от една страна е и добре, защото има хора, които са немски граждани, но например родителите им са чужденци. Тази кампания не се опитва да замести агенцията по заетостта, но е много добра възможност за квалифицирани кадри от България да участват в развитието на компаниите, подписали Хартата за разнообразие. На нашата уеб страница всеки може да прочете практически примери на чужденци, успели да се реализират в к точно такива предприятия в Германия. Всеки българин може да се информира на нашата страница как може да бъде по-конкурентноспособен в обстановката на глобализация на световния трудов пазар.”

 

Работата в някоя страна от Европейския съюз винаги е била виждана като възможност за получаване на по-добро заплащане за същия вид дейност, извършвана в България. Едновременно с отварянето на границите на Евросъюза за българските граждани, се отвориха и нови възможности за работа. След 1-ви януари 2007-ма обаче се отварят и нови възможности за нас да се подготвим перфектно за условията на работа, живот и за предлаганите възможности за работа във всяка страна от Европейския съюз. Ако преди информирането за тези важни аспекти от престоя в чуждата страна ставаше от уста на уста и от предаване на опит от бивши гастарбайтери, то днес с напредването на високите технологии и с развитието на сайтовете второ поколение, една интернет общност, наречена ЮРЕС, предлага на гражданите на Европейския съюз актуална информация за всички въпроси, които биха могли да си зададат преди и по време на престоя си в 27-те страни членки от Европейския съюз.

Създадена през 1993, EURES е мрежа за сътрудничество между Европейската Комисия и Обществените ведомства по труда от държавите-членки на Европейското Икономическо Пространство и други партньорски организации. Обединените възможности на членовете на EURES и на партньорските организации осигуряват солидна основа за да може мрежата на EURES да предоставя висококачествени услуги, както на работниците, така и на работодателите.

За възможностите за подобряване на конкурентноспособността и начините за кандидатстване за милион и 400 хиляди свободни работни места на ден в цяла Европа, разказва Джими Джамар, директор комуникации на комисаря по социалните въпроси и равните възможности в Европейската комисия Владимир Шпидла.

Джими Джамар: Както имаше известни ограничения за работа за страните, присъединили се към Европейския съюз през 2004, така в момента съществуват известни ограничения за България и Румъния. За да имат пълен достъп до всички новооткрити работни места и за да се образоват по всички въпроси относно работата в рамките на Евросъюза, ние разработихме инструмент, наречен ЮРЕС – ЮРЕС означава европейска система за заетостта. Целта на този уеб портал е да осигури достъп на всички желаещи да станат част от европейския трудов пазар – работодатели и работещи едновременно. Проектът обединява центове по заетостта от 30 европейски страни – 27-те страни-членки плюс Норвегия, Исландия и Лихтенщайн. Всеки европейски гражданин може да прочете обявите за работа и да има достъп до информация на майчиния си език. До преди време имаше по милион нови работни места, предлагани на портала, а отскоро по милион и 400 хиляди нови оферти на ден са достъпни в портала ЮРЕС. Друга услуга, предлагана от портала е информация за условията на живот във всяка отделна страна. Тази услуга отново е достъпна на всеки език на Европейския съюз, включително български. Ако някой българин иска да разбере как да кандидатства за работа, дали му е нужна виза за определената страна или може да работи свободно там, как да намери жилище и училище за децата си, то той ще намери всичката му нужна информация представена по ясен структуриран начин на български език. Във вашия случай отивате на сайта, кликвате страната, ок която идвате, България, след това кликвате страната, в която искате да работите и всички разпоредби са на ваше разположение.

Т.е. свободното движение на трудовия пазар в Европа и мобилността са факт днес?

Джими Джамар: Да, така е, макар и да съществуват известни ограничения за най-новите страни-членки на съюза. Когато Ирландия и Великобритания поставиха ограниченията за ново присъединилите се 10 държави към ЕС, беше чудно защо те затварят пазара си на труда при положение, че страните от острова може да са изключително атрактивни за работниците. Процесът на мобилност в рамките на евросъюза се утвърждава като краткотрайно явление. Младите неопитни хора отиват в чужбина да работят и съберат опит след което се връщат в страната си да приложат наученото и придобитите нови умения, така те допринасят за положителното развитие на страната, от която идват. Философията на нашия проект е да насърчим хората да станат мобилни в определен период от живота си, за да придобият нови умения и да са полезни после на родината си, за да може по този начин всички страни в Европа да се развиват еднакво добре. По този начин. Друг позитивен аспект е развитието на качества като приспособимост или научаването на нов език, както и запознаването с нова култура.

 

Вие споменахте, че броят на предлаганите нови работни места за ден се е покачил с 400 хиляди. А колко от предлаганите места са били заети?

Джими Джамар: Това е много добър въпрос, защото в началото беше трудно да контролираме точно този аспект от проекта ЮРЕС. Поради съвместната работа с 30 страни едновременно е трудно да се измери нивото на успех. Някои държави вече са изработили механизми за следене на този процес, докато някои други са в момент на изработване на подобни инструменти. В момента сме си поставили нови цели, една от които е да следим колко места биват заети и колко остават вакантни. Както знаете, в момента текат Международните дни на заетостта в Европа, които са организирани от Еврокомисията, но отново в сътрудничество с ЮРЕС. Трудови борси ще бъдат организирани в над 200 европейски града като част от тези Европейски дни на заетостта. Миналата година след отпразнуването на международните дни на заетостта, само за два дни незаетите предлагани позиции в портала намаляха с 20 хиляди. За в бъдеще предстои да свържем нашите обществени услуги и с частния сектор – с частни компании, предлагащи същия вид услуги. Целта е да направим достъпа до новооткритите работни места в Европа напълно свободен до всички.

Възможно ли е на този етап и българските работодатели да предлагат работни места чрез ЮРЕС?

Джими Джамар: Да, разбира се. Както споменах вече, системата е достъпна и за България. Ние развихме мрежа от над съветници, които да помагат на хората с опит и с конкретни практически съвети. В България новите съветници, които се обучават в момента, наброяват 20. До края на годината услугите на портала ще бъдат напълно достъпни за всички търсещи работа българи, които още сега могат да публикуват автобиографиите си на сайта, за да може да бъдат открити. Междувременно още сега българските работодатели могат да публикуват офертите си на сайта. Днес сайтът свързва повече от 300 хиляди потребители и над 12 хиляди работодатели.

Как ще се развива за в бъдеще ЮРЕС?

Джими Джамар: Както знаете, в Европа съществува негативна тенденцията на демографско развитие. Поради тази причина ние ще осигурим над 20 милиона работни места ориентирани само към по-възрастните европейци, които търсят работа. Друга идея за развитие е да направим портала ЮРЕС достъпен и за гражданите на други държави от други континенти. Но до тази степен на развитие остават поне 10 или 15 години.

Прочетено: 868 пъти Източник на статията: dariknews.bg | 29.09.2007г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!