Text: -A A +A
Четете още: Европейски съюз

70% от данъчните експерти, работещи в най-големите компании в България, одобряват въвеждането на Обща консолидирана корпоративна данъчна основа в Европейския съюз (Common Consolidated Corporate Tax

[АРХИВ]

70% от данъчните експерти, работещи в най-големите компании в България, одобряват въвеждането на Обща консолидирана корпоративна данъчна основа в Европейския съюз (Common Consolidated Corporate Tax Base – CCCTB) . Това показва проучване на KPMG. Така очакванията на българския бизнес съвпадат с тези на европейския, където тази инициатива също среща значителна подкрепа – 78%. Изследването обхваща над 400 от най-големите европейски компании, упражняващи търговска дейност в повече от една страна членка на ЕС. Анкетирани са експерти с опит в областта на международните данъчни въпроси, работещи във всяка една от 27-те страниот ЕС (и Швейцария). Плановете на ЕК за въвеждането на единна данъчна основа предвиждат печалбите на компании, които развиват дейността си в повече от една членка на ЕС, да се изчисляват по единна формула, валидна за целия съюз, вместо по 27 различни формули, както е в момента. Впоследствие печалбите ще бъдат разпределяни в страните, в които тези компании развиват своята дейност, и ще бъдат облагани в съответствие с техните данъчни ставки. Консолидацията на данъчната основа означава, че фирмите ще могат да третират всички свои европейски предприятия като едно предприятие за целите на данъчното облагане. Проучването показа, че голяма част от едрия бизнес в ЕС подкрепя създаването на обща данъчна основа, като очаква, че тя ще доведе до по-опростени данъчни процедури и ще улесни бизнеспланирането. Като цяло все още няма единно мнение за това, как новата система ще се отрази на размера на данъчната тежест. В България 30% от интервюираните експерти предвиждат увеличение на сумите, които компаниите им плащат за данъци, други 20% смятат, че общата основа ще намали данъчните им разходи, а 40% не мислят, че тя ще доведе до някакви промени. Общата консолидирана данъчна основа се посреща с различна степен на одобрение в страните от ЕС. Например в Чехия, Дания и Испания – 100% от данъчните експерти одобряват новата мярка, в Италия – 96%, в Гърция, Люксембург, Полша, Румъния, Словения и Швеция – 90%, в Германия – 84%, а в Австрия, Финландия, Унгария и Полша – 80%. От всички членки единствено Ирландия и Словакия не подкрепят плана на ЕК, като и в двете страни само 50% от интервюираните са заявили одобрение за идеята. В България общата данъчна основа е подкрепена от 70% от интервюираните експерти. Европейската комисия нееднократно е подчертавала, че в рамките на въвеждането на единна данъчна основа не се предлага унифициране на данъчната ставка в ЕС. Въпреки това 69% от всички участници в изследването са заявили, че подкрепят налагането на обща ставка във всички членки. Само експертите във Великобритания, Кипър, Ирландия, Полша и Швейцария са се обявили против единната ставка. В България за единна данъчна ставка са 70% от запитаните. Очаква се публичното обсъждане на предложението да започне през 2008 г., като ЕК се надява то да бъде прието до 2010 г. Много от интервюираните считат, че тези срокове са прекалено оптимистични. 66% очакват новата система да влезе в сила до 2015 г., а 85% предвиждат, че това ще се случи до 2020 г. Само 15% мислят, че предложението никога няма да бъде прието.

Четете още: Европейски съюз
Прочетено: 551 пъти Източник на статията: insurance.bg | 26.09.2007г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!