Text: -A A +A
Четете още: Европейски съюз

Конференция, посветена на езиковите умения и конкурентоспособността, се провежда в Брюксел.

[АРХИВ]

Конференция, посветена на езиковите умения и конкурентоспособността, се провежда в Брюксел. Английският език сам по себе си не е достатъчен катализатор за бизнеса. Това е един от основните изводи на международната конференция „Езиците означават бизнес“, която се провежда в Брюксел днес. Събитието събра над 250 представители на малки и големи фирми, професионални организации, търговски камари, създатели на политики и професионалисти в областта на езиковите въпроси. Те дискутират преимуществата, които езиковите умения и междукултурните познания предлагат на търговските предприятия. Въпреки че английският език ще запази ролята си на общодостъпно средство в света на бизнеса, именно допълнителните езикови умения, съчетани със съответните междукултурни познания, могат да осигурят конкурентно предимство. Конференцията също така поставя начало на нов бизнес форум за многоезичието, който ще проучва как да се постигне оперативно използване на многоезичието за постигане на максимални търговски резултати. „Това е изключителна по рода си среща, защото сред нас има представители на интересите на предприятията и на служителите, езиковеди и представители на академичните среди, създатели на политики и заинтересовани частни лица. Това е така необходимата за всички заинтересовани страни възможност да се подеме дебат за езиците и предприятията, който да даде тласък на промените в поведението и да доведе до реални резултати.“, обяви на откриването на конференцията Леонард Орбан, европейски комисар по многоезичието. Конференцията беше свикана вследствие резултатите от проучване, публикувано по-рано тази година, което показва, че липсата на езикови умения води до загуби за бизнеса. Фирми, възприели стратегически подход към многоезичната комуникация, показаха, че могат да повишат продажбите си за износ с 40 % в сравнение с техните конкуренти без официална езикова стратегия. Същото проучване показва, че въпреки че английският език играе водеща роля в качеството си на „лингва франка“ за международната търговия, съществува нарастващо търсене по отношение на други езици. Ако приблизително една четвърт от проучените фирми са на мнение, че трябва все още да усъвършенстват английския език, то сроден е делът на тези, които смятат, че трябва да обогатят познанията си с немски или френски език, като испански и руски език също се нареждат сред най-търсените. Редица компании — особено големите — също подчертават нуждата си от неевропейски езици като китайски, арабски или урду поради стремежа си да навлязат на неевропейски пазари. Според скорошно проучване в Обединеното кралство броят на изучаващите английски език по целия свят ще нарасне до около 2 милиарда души през следващите 10—15 години. За разлика от общоприетата представа това е лоша новина за едноезичните англоговорящи. Предишно проучване на организацията CILT за въздействието на езиковите умения върху икономиката на Обединеното кралство показва, че износът на фирмите от тази страна за Дания, чието население е 5 милиона души, е равен на износа за Централна и Южна Америка с население от 390 милиона души. За да се даде продължение на бизнес конференцията, ще бъде създаден нов бизнес форум за многоезичието под председателството на виконт виконт Етиен Давиньон — държавен министър и председател на управителния съвет на Brussels Airlines. Бизнес форумът ще обедини малка група европейски ръководители, които да установят как фирмите могат да постигнат оперативно използване на езиковия мениджмънт като част от усилията си за постигане на максимални икономически резултати.

Четете още: Европейски съюз
Прочетено: 378 пъти Източник на статията: insurance.bg | 24.09.2007г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!