Text: -A A +A
Четете още: Европейски съюз

Европейският парламент подкрепи законодателни мерки, които да улеснят достъпа до кредит за започване на собствен бизнес на хора, които са загубили или рискуват да загубят своята работа, съобщиха от

[АРХИВ]

Европейският парламент подкрепи законодателни мерки, които да улеснят достъпа до кредит за започване на собствен бизнес на хора, които са загубили или рискуват да загубят своята работа, съобщиха от пресслужбата на ЕП.

Целта на европейския механизъм за микрофинансиране “Прогрес” е да предостави микрокредити (до 25 000 евро) на хора, които имат нужда от заем за започване или разрастване на своето микропредприятие (с по-малко от 10 служители и с годишен оборот, който не надхвърля 2 милиона евро), но имат затруднения да го получат на традиционния кредитен пазар.

Парламентът одобри отпускането на 100 милиона евро за финансиране на механизма за следващите четири години, както беше предложено от Комисията, но същевременно внесе изменения в проектозаконодателството така, че тези средства да не бъдат пренасочени от програма “Прогрес” (предназначена за подпомагане на уязвими групи хора). Предложението на Комисията беше механизмът да бъде финансиран от програма “Прогрес”, която по искане на ЕП вече получи допълнителни 114 милиона евро.

За да се гарантира, че механизмът може да стартира в началото на 2010 г., Парламентът реши да бъдат отпуснати 25 милиона евро от бюджета на ЕС за 2010 г., който ще бъде окончателно приет на 17 декември. По въпроса за финансирането за останалите три години все още не е постигнато споразумение между ЕП и Съвета. Депутатите настояват решенията за финансиране да бъдат вземани всяка година при изготвянето на бюджета за следващата година, за да се избегне пренасочването на средства от програма “Прогрес”.

Механизмът за микрокредитиране е отворен за обществени и частни структури в държавите членки, които осигуряват микрофинансиране за физически лица и микропредприятия. Сумата от 100 милиона евро ще бъде на тяхно разположение за четиригодишен период от време, като ще се управлява заедно с групата на ЕИБ (Европейската инвестиционна банка и Европейския инвестиционен фонд).

Предвидено е механизмът да бъде оперативен от началото на 2010 г.

Четете още: Европейски съюз
Прочетено: 454 пъти Източник на статията: lev.bg | 15.12.2009г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!