Text: -A A +A

След присъединяването на България към Европейския съюз от 1 януари 2007 г. гражданите на страните-членки на Европейското икономическо пространство (ЕИП) могат да се регистрират в бюрата по труда и да търсят работа в нашата страна.

[АРХИВ]

След присъединяването на България към Европейския съюз от 1 януари 2007 г. гражданите на страните-членки на Европейското икономическо пространство (ЕИП) могат да се регистрират в бюрата по труда и да търсят работа в нашата страна. Условията за регистрацията им и техните права и задължения могат да бъдат намерени на интернет-страницата на Агенцията по заетостта: www.az.government.bg Чужденци, които не са граждани на страна - членка на ЕИО/ЕИП и Конфедерация Швейцария, могат да извършват трудова дейност на територията на Република България в случаите, когато:

  • са наети по трудово правоотношение от работодател по смисъла на Кодекса на труда;
  • са командировани за определен срок от чуждестранен работодател в рамките на предоставяне на услуги на територията на Република България;
  • желаят да извършват дейност на свободна практика.
Прочетено: 605 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 16.02.2007г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!