Text: -A A +A

Безработните у нас през 2012 година са били 410 300 души, от които 241 100 мъже и 169 300 жени. Безработицата е достигнала 12.3 процента през миналата година, като спрямо 2011-а се е увеличила с един процентен пункт.

Фото: morguefile

При мъжете коефициентът на безработица нараства с 1.2 процентни пункта, а при жените - с 0.7 процентни пункта, като достига съответно 13.5 и 10.8 на сто. Коефициентът на безработица за възрастовата група 15 - 24 години е 28.1 на сто, а за възрастовата група 15 - 29 години – 20.8 процента.

Продължително безработните (от една или повече години) са 226 600 човека или 55.2% от всички безработни хора. Коефициентът на продължителна безработица е 6.8 на сто - съответно 7.7 на сто за мъжете и 5.7 процента за жените.

През 2012 г. икономически активните хора от 15 до 64 години са 3 303 900 или 67.1% от населението на същата възраст. В сравнение с 2011 г. коефициентът на икономическа активност нараства с 1.2 процентни пункта. Заетите са 2 934 000 души или 46.6% от населението на 15 и повече години. Заетите в групата 15 - 64 години са 2 894 900 души. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 58.8%, съответно 61.3% за мъжете и 56.3% за жените.

Икономически неактивните лица на възраст 15 - 64 години са 1 619 700, от които 718 300 мъже и 901 400 жени. Обезкуражените хора на от 15 до 64 години е 225 600 души.

Прочетено: 1,254 пъти Източник на статията: lev.bg | 15.03.2013г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!