Text: -A A +A

Около 2000 нови работни места за младежи ще бъдат разкрити до края на годината чрез средства от националния план за действие по заетостта

Фото: morguefile

Около 2000 нови работни места за младежи ще бъдат разкрити до края на годината чрез средства от националния план за действие по заетостта, след като депутатите от социалната комисия одобриха на първо четене промени в закона за насърчаване на заетостта, насочени към стимулиране на работодателите да наемат работници до 29-годишна възраст.

По данни на социалното министерство около 28 процента от младежите у нас са безработни. Новите законодателни мерки ще насърчат работодателите да наемат работници с или без квалификация, на пълно или непълно работно време, за период от 6 до 18 месеца. Социалният министър Хасан Адемов съобщи, че към края на юни равнището на безработицата у нас е спаднало до 10.8 процента, което се дължи основно на сезонната заетост.

Новите мерки в закона за насърчаване на заетостта предвиждат държавата да субсидира работодатели, разкриващи работни места на непълно работно време за не повече от 12 месеца, работодатели, наемащи работници с квалификация за срок от 6 до 18 месеца, както и места за чиракуване на пълно или непълно работно време за хората с ниска квалификация.

Когато работните места са насочени към квалифицирани безработни, държавата ще финансира от 30 до 90 процента от разходите за заплати и осигуровки, в зависимост от продължителността на заетостта. Социалният министър Хасан Адемов заяви, че ще настоява за отпадане на изискването работодателите да осигуряват задължително последваща заетост.

„Очевидно е, че това условия затруднява работодателите да запазят заетостта, но от друга страна, идеята е субсидирайки тази заетост, да се генерира от една страна брутен вътрешен продукт, и от друга страна, да дадем възможност на работодателите в реална работна среда да имат възможност да подберат между тези младежи, които участват в насърчителните мерки, работници, които да имат постоянен трудов договор, а не да разчитат постоянно на субсидирана заетост", каза Адемов.

Министърът представи статистика, според която над 10 процента от младежите между 15 и 29 години имат само начално образование, а една пета от този процент никога не са ходили на училище. За новите мерки срещу младежката безработица са предвидени 2 милиона лева, а при необходимост ще се търсят допълнителни пари.

Прочетено: 1,982 пъти Източник на статията: lev.bg | 03.07.2013г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!