Text: -A A +A

Най-голяма заплата през четвъртото тримесечие на 2012 г. в областите София (столица) - 1 074 лева, София - 816 лева, Враца - 811 лева и Варна - 784 лв.

Фото: stock.xchng

Най-високо е заплащането в областите: София (столица) - 1 074 лева, София - 816 лева и Враца - 811 лева, съобщават от Националният статистически институт. Средната месечна заплата в област Варна през четвъртото тримесечие на 2012 г. е 784 лева, или с 5 лева под средната за страната (789 лева). В сравнение с другите области, област Варна е на пето място по размер на средната заплата.

В сравнение с предходното тримесечие на 2012 г. средната месечна заплата в областта се увеличава с 48 лева (6.5%). Увеличението е най-голямо в икономическите дейности: „Финансови и застрахователни дейности” (22.1%) и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” (21.3%). Най-голямо намаление на средната заплата спрямо третото тримесечие на 2012 г. е регистрирано в дейностите: „Административни и спомагателни дейности” (3.2%) и „Транспорт, складиране и пощи” (2.0%).

Най-високо средно месечно трудово възнаграждение през четвъртото тримесечие на 2012 г. са получили наетите лица в следните икономически дейности: „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения” - 1 408 лв., „Финансови и застрахователни дейности“ - 1 352 лв. и „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” - 1 337 лева. С едни от най-ниските заплати в областта продължават да са наетите в дейностите: „Хотелиерство и ресторантьорство” – 589 лв., „Строителство” - 564 лв. и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” - 621 лева.

Спрямо същото тримесечие на 2011 г., средната месечна заплата в област Варна се увеличава с 60 лева (8.3%). Увеличението е най-голямо в икономическите дейности „Селско, горско и рибно стопанство“ и „Операции с недвижими имоти” . Намаление на средната заплата спрямо четвъртото тримесечие на 2011 г. е регистрирано в дейностите: „Култура, спорт и развлечения“ и „Строителство“.
Общественият сектор изпреварва частния по заплащане с 73 лева, докато през четвъртото тримесечие на 2011 г., разликата в полза на обществения сектор е била 105 лева.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Варна към края на декември 2012 г. са 136.8 хиляди. В сравнение с края на септември 2012 г. броят им намалява с 4.4% или с 6.4 хиляди. Намалението засяга икономическите дейности със силно изразена сезонност в заетостта като: „Хотелиерство и ресторантьорство” - с 37.4% (4.7 хил.), „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 16.0% (0.5 хил.), и „Култура, спорт и развлечения” - с 10.9% (0.3 хиляди). С най-голямо увеличение на наетите e дейност „Образование” - с 2.2%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности, настъпват промени в резултат на сезонните фактори. Към края на декември 2012 г. намалява делът на дейност „Хотелиерство и ресторантьорство” - до 5.7% (при 8.7% към края на септември 2012 г.), а дейността с най-много наети лица, „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети”, увеличава своя дял до 22.3% (при 21.4% към края на септември 2012 година).

Спрямо същия период на предходната година, наетите намаляват с 1.5% или с 2.1 хил., като намалението в обществения сектор e с 2.3%, а в частния с 1.2%. Спрямо края на декември 2011 г. дейност „Транспорт; складиране и пощи“ е с най-голямо намаление в броя на наетите лица (1.7 хил.), докато с най-голямо увеличение е дейност „Административни и спомагателни дейности” (0.7 хил.).

Прочетено: 1,236 пъти Източник на статията: dnesplus.bg | 18.02.2013г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!


Коментари

Бистра е страшно подмолна жена и не бива да се занимавате с нея. Тя ще направи всичко възможно да ви подхлъзне да си инвестирате парите в глупости ...


Жените сме доста злобни и манипулативни същвства, но при Бистра тези две качества са доста силно изявени. Нямам думи за нея ...


Новата фирма фантом е Престиж. Бистра се обажда на стави клиенти с предложения за крипто.


Добави коментар