Text: -A A +A
Четете още: България

В условията на икономическа криза преобладаваща част от работодателите възнамеряват през следващата година да запазят равнището на заплати на своите служители (общо 73%).

[АРХИВ]

В условията на икономическа криза преобладаваща част от работодателите възнамеряват през следващата година да запазят равнището на заплати на своите служители (общо 73%). Работодателите, които очакват намаляване на трудовите възнаграждения (6%), са по-малко от онези, които очакват тяхното нарастване (16%).

Това показва национално проучване на ING Пенсионно осигуряване, което регистрира очакваните тенденции на пазара на труда през следващите 12 месеца.

Изследването е проведено от агенция Алфа Рисърч през месец октомври и обхваща мнението на мениджъри на фирми от цялата страна с персонал от над 100 души.

Въпреки предизвикателната среда 66% от работодателите имат положителни очаквания относно запазване броя на персонала, а 13% дори очакват да го увеличат. Най-големите очаквания за съкращения през следващите 12 месеца анкетираните свързват със секторите строителство – това посочват 33% от строителните фирми, транспорт – това посочват 25% от транспортните фирми, търговия – това посочват 25% от фирмите в търговията, производство – 20%. В сферата на услугите се очаква тенденция на увеличаване броя на заетите.

Мерките, които фирмите планират в отговор на икономическата криза, не се свеждат толкова до съкращаване на служители, защото на това се гледа като на загуба на ценен човешки ресурс. Мениджърите заявяват предпочитанията си към три групи мерки за противодействие на ситуацията – намаляване на разходите за суровини и материали (36%), намаляване на разходите за труд (заплати и/или социални придобивки – 30%) и намаляване на разходите за маркетинг и реклама (24%).

По отношение на мерките за намаляване на разходите за труд не се откроява предпочитано решение. Мнението на компаниите се разделя почти по равно между пускане на служителите в неплатен отпуск (31%), намаляване броя на служителите (27%), въвеждане на непълно работно време (27%) и премахване на социални придобивки за служителите (20%). Това показва различни нагласи, когато става въпрос за намаляване на разходите за труд.

Оптимизмът на мениджърите по отношение на развитието на бизнеса в следващата една година преобладава над песимистичните очаквания. Общо 75% очакват тенденция на запазване или увеличаване на бизнеса, като най-агресивни в своите очаквания са компаниите в сферата на услугите, където всеки трети мениджър е на мнение, че бизнесът ще нарасне.

Проучването извежда и тенденциите в сферата на социалните плащания.

Заетите в сферата на строителството са най-силно загрижени за своето осигуряване (58% – искат информация и съвет за пенсионното осигуряване, 42% – за здравното осигуряване), следвани от работещите в производствения сектор (36% – за пенсионното осигуряване, 24% – за здравното осигуряване), и сектора на услугите (19% – за пенсионното осигуряване, 38% – за здравното осигуряване).

Пенсионното и здравното осигуряване са въпросите в сферата на социалните плащания, които са най-базисни и важни за българските служители, и от които работещите най-често се интересуват, заключва проучването.

Общо 31% от анкетираните мениджъри заявяват, че по отношение на социалните придобивки служителите най-често търсят информация или съвет за своето пенсионно осигуряване, 27% – за здравното си осигуряване, а 9% от работодателите посочват данъчното облагане като най-важен за служителите въпрос.

“Нелеките условия, в които голяма част от българските пенсионери живеят, изострят интереса на днешните трудещи се към осигуряването за пенсия. Служителите са все по-скептични, че доходите им след пенсиониране ще заместят по адекватен начин трудовите им доходи, и все по-често осъзнават, че решенията в областта на социалното осигуряване, които се вземат днес, ще предопределят стандарта им на живот в годините след пенсиониране. Запазването на стандарта на живот чрез участие във всички възможности, които пенсионната система предоставя, изисква професионална консултация и достъп до изчерпателна информация”, каза Николай Стойков, главен изпълнителен директор на ING Пенсионно осигуряване и управител на ING Животозастраховане.

Четете още: България
Прочетено: 480 пъти Източник на статията: expert.bg | 22.10.2009г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!