Text: -A A +A
Четете още: България

През първо тримесечие на 2009 година БВП на един зает намалява с 3,1 процента в сравнение със същото тримесечие на предходната година, сочат предварителните данни на НСИ.

[АРХИВ]

През първо тримесечие на 2009 година БВП на един зает намалява с 3,1 процента в сравнение със същото тримесечие на предходната година, сочат предварителните данни на НСИ.

Първо тримесечие на 2009 година заетите лица в икономиката са 3 652 600. Общият брой отработени часове е 1 498 400 000.

В сравнение с първо тримесечие на 2008 година броят на заетите лица е намалял с 0,3 на сто, като са отработени с 0.5 % по-малко човекочасове. Структурата на заетостта по икономически дейности през първо тримесечие на 2008 и 2009 година показва увеличение на относителния дял на заетите в сектора на услугите и аграрния сектор за сметка на индустриалния сектор.

На едно заето лице се падат 3822 лева от текущия обем на брутния вътрешен продукт (БВП), като всеки зает създава средно 9,3 лева БВП за един отработен час. Преизчислен в съпоставими цени, БВП на един зает реално намалява с 3.1 %, като за един отработен час се произвеждат с 3 % по-малко реална стойност от БВП.

Брутната добавена стойност средно на един зает през първо тримесечие на 2009 година реално намалява с 2.6 % и съответно с 2.4 % за един отработен човекочас.

Равнището на производителността на труда е най-високо в индустриалния сектор – 3527 лева брутна добавена стойност (БДС) средно на един зает и 8 ,3 лева за един отработен човекочас. В аграрния сектор всеки зает произвежда средно 733,5 лева БДС, като за един отработен човекочас се създават средно 2,3 лева от текущия обем на показателя. В сектора на услугите производителността на труда е 3193,9 лева БДС на един зает и 7,4 лева за един отработен човекочас.

Четете още: България
Прочетено: 306 пъти Източник на статията: dariknews.bg | 11.06.2009г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!