Text: -A A +A
Четете още: България

Равнището на безработица в страната през август 2009 г. е 7.88%. В сравнение с месец юли нивото на безработица у нас е по-високо с 0.26 процентни пункта, а спрямо август 2008 г.

[АРХИВ]

Равнището на безработица в страната през август 2009 г. е 7.88%. В сравнение с месец юли нивото на безработица у нас е по-високо с 0.26 процентни пункта, а спрямо август 2008 г. – с 1.99 процентни пункта. Средномесечното равнище на безработица от началото на годината е 7.12%. По последни данни на Евростат средното равнище на безработица за Европейския съюз за юли е 9.0%.

В бюрата по труда са регистрирани 291 852 безработни лица. Те са с 9641 души повече спрямо предходния месец.
Най-голям е делът на новорегистрираните безработни от „Преработваща промишленост” (20.4%), „Търговия” (16.2%), „Държавно управление и отбрана” (15.4%) и „Строителство” (7.1%). От аграрния сектор те са 3.5%.

През август 2009 г. равнището на безработица се запазва по-ниско от средното за страната в същите 8 области от предходния месец. Това са областите: София-град (2.20%), Бургаска (3.83%), Варненска (5.36%), Габровска (5.73%), Старозагорска (6.67%), Пловдивска (7.32%), Пернишка (7.77%) и Русенска (7.79%). В останалите 20 области равнището на безработица е над средното за страната и най-високите му стойности продължават да се отчитат в областите: Смолян (14.45%), Търговище (13.69%), Монтана (13.46%), Шумен (12.92%), Видин (12.02%), Силистра (11.91%), Разград (11.80%) и Враца (11.01%).

През месеца заявените работни места в бюрата по труда в цялата страна са 11 666 (с 1516 по-малко от юли), като на първичния пазар на труда са заявени 10 992 места (преобладаващата част от тях са от частния сектор).
Отново най-много са заявените работни места от преработващата промишленост (3190) и от търговията (2490). На трето място е образованието (1585), поради предстоящото стартиране на новата учебна година. Строителството е на четвърто място (695 места), следвано от хотелиерството и ресторантьорството (558 места) и недвижимите имоти (480 места).

Започналите работа лица през август са 9867, от тях на първичния пазар на труда са се реализирали 8189 безработни.
В програми и мерки за заетост и обучение през август са включени нови 1383 безработни и заети лица.

Четете още: България
Прочетено: 412 пъти Източник на статията: az.government.bg | 26.09.2009г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!