Text: -A A +A
Четете още: България

Да се намали за две години осигурителната вноска за универсалните пенсионни фондове от 5% на 2%, като през този период средствата да остават на разположение на фирмите при определени условия.

[АРХИВ]

Да се намали за две години осигурителната вноска за универсалните пенсионни фондове от 5% на 2%, като през този период средствата да остават на разположение на фирмите при определени условия. Това са част от мерките, които Българската стопанска камара (БСК) предлага на бъдещото правителство за промени в системата на пенсионно и социално осигуряване в условията на криза.
Размерът на осигурителните вноски за Универсалните фондове (за родените след 31.12.1959 г.) за 2008 г. при 5% вноска е 550 млн.лв. Според БСК ефектът от тази мярка е, че на разположение на бизнеса могат да останат до 300 млн. лв., които могат да се ползват за нови инвестиции, нови производства или разкриване на нови работните места. Осигурява се и допълнителен ресурс за солидарния фонд до 300 млн.лв. Условието е компаниите да не са намалили числеността на персонала с повече от 2% предходните три месеца, да не са намалили обема на месечната осигурителна вноска и да нямат просрочени задължения към ДОО. Идеята е средствата от намалението на вноските да се пренасочат към фондовете на ДОО от фирмите, които не отговарят на горните изисквания.

Запозванайки се чрез медиите с предложението на БСК за намаляване на осигурителната вноска за универсалните пенсионни фондове с 3% за 2 години, мога да кажа, че Българската асоциация за дружестввата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО) ще разгледа най-обстойно и задълбочено предолженията и мотивите към тях и ще излезе с официално становище. Това обяви председателят на асоциацията Никола Абаджиев. Той посочи, че не е съгласен с обосновките към предложенията на БСК, които се основават на отрицателните резулртати на компаниите за 2008 година.
Според статистиката от КФН, за първи път се отчита отрицателна среднопретеглена доходност от управлението на нетните активи на фондовете за 2008 г. При Универсалните пенсионни фондове тя е минус 20,15%; при Професионалните пенсионни фондове – минус 23.13%, а при Доброволните – минус 24,71%. Активите на управляваните от пенсионноосигурителните дружества пенсионни фондове намаляват през 2008 г. с 0,86%, въпреки получените през годината 731,8 млн. лв. от осигурителни вноски. Натрупаните средства по индивидуалните партиди през 2008 г. спрямо 2007 г. са минус 10,8% за осигурените в ППФ и минус 30% за осигурените в ДПФ. доброволния фонд. За за осигурените в универсалните фондове натрупаните средства са плюс 10,8%.
“Всеки специалист в тази област ще каже, че резултатите при пенсионните фондове не могат да бъдат показателни за кратки периоди от време и особено за период от една година, затова не е коректно да се посочват такива резултати”, посочи Абаджиев. Той припомни, че независимо от резултатите през м.г., универсалните пенсионни фондове имат средноаритметично положителна доходност от над 6% за периода от 2002 г. досега. При професионалните фондове тази доходност също е над 6 на сто, а при доброволните фондове от 1994 г. досега е над 3 на сто.

Абаджиев посочи, че предложението не дава отговор на въпросите кой ще възстанови съответните пропуски в индивидуалните партиди на осигурените и как средстрата за тези 2 години ще се възстановят?

БСК поиска още спешно да се вземат законодателни мерки за решаване на проблемите на работещите първа и втора категория труд, на които предстои да получават срочни професионални пенсии от професионалните пенсионни фондове от 1.1.2011 г. Идеята е този срок да се отложи с най-малко 5 години, като отпускането на пенсии за придобилите това право през този период да се извършва по сега установения ред. За тези, които ще продължат да работят и няма да се възползват от ранното пенсиониране, средствата от партидите им да се изплатят при желание след получаване на пенсията за осигурителен стаж и възраст. Необходимо е също да се регламентират редът, начинът и условията за определяне и отпускане на професионални пенсии, смятат от БСК.

БСК подкрепи искането на фондовете държавата да предложи на пенсионните фондове пакет от инвестиционни инструменти, с които да се осигурят условия за постигане на добра доходност при гарантиран от държавата риск.

Четете още: България
Прочетено: 387 пъти Източник на статията: insurance.bg | 19.05.2009г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!