Text: -A A +A
Четете още: България

Министерският съвет одобри Наредбата за образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества с над 50 на сто държавно или общинско участие в капитала през 2007 г.

[АРХИВ]

Министерският съвет одобри Наредбата за образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества с над 50 на сто държавно или общинско участие в капитала през 2007 г.

Правителството дава достатъчно ясен знак, че проблемът с увеличаването на възнагражденията на служителите от столичния транспорт не е в наредбата, заяви министър-председателят Сергей Станишев във връзка с планираната за 15 май стачка в София. По същество става дума за въпрос между Столична община и работещите в градския транспорт. Това е съвсем друг проблем, който засяга управлението на дружеството и подхода на Столична община, подчерта премиерът.

Станишев каза, че през тази година субсидията от страна на държавата за Столична община само за транспорт е нараснала с 30 на сто. През 2006 г. тя е била 16,5 млн. лв., а през 2007 г. е 21,5 млн. лв. „Това е значително увеличение. Доколкото зная, то не е отразено в заплащанията и възнагражденията на служителите от градския транспорт. По какъв начин се използват тези средства, е решение на дружеството и на Столична община”, изтъкна Сергей Станишев.

Той допълни, че Министерският съвет е готов и занапред да съдейства за решаването на конфликта между служителите в градския транспорт и общината, но без да поема чужда отговорност. „Не можем да отговаряме конкретно за управлението на едно дружество, което не е държавна собственост”, заяви премиерът.

Станишев поясни, че приетата наредба е модифицирана значително в сравнение с действащата досега. Премиерът изтъкна, че документът отговаря в максимална степен на възможностите на държавата и на реалните икономически процеси и състоянието на отделните предприятия. „Тя засяга и важния въпрос, който досега реално съществуваше, че много от предприятията по същество я заобикаляха чрез плащане на ръка на т. нар. социални средства. В тях влизаха не само плащания в натура – например за храна и облекло, но по същество това беше форма на допълнителна заплата, която не се облагаше данъчно, и върху която не се плащаха осигуровки”, обясни премиерът. Сергей Станишев припомни, че дискусията по наредбата върви вече няколко месеца както в обществото, така и в управляващата коалиция и в министерствата на експертно ниво.

 

В принципната си конструкция документът съдържа досегашните регулации, но в редица аспекти е либерализиран, съобщи министърът на финансите Пламен Орешарски. Той поясни, че предприятията, които са в добро финансово състояние и за последната година то не се е влошило, напълно свободно определят работната си заплата. Всички други дружества, в зависимост от показателите си, имат различен вид ограничения на растежа на възнагражденията. Наредбата следва принципа на благоразумен подход при нарастване на работната заплата и ще позволи още през това тримесечие на годината да се увеличат работните заплати с по-голям темп спрямо досегашните регулации, изтъкна Пламен Орешарски.

В окончателния вариант на документа ще бъде решен въпросът за първото тримесечие на тази година – период, в който реално нямаше действаща регулация, поясни още министърът на финансите. Към текста са внесени и уточнения за някои допълнителни разходи. Смекчени са коефициентите за ограничаване ръста на работната заплата и на тяхна база увеличението на заплатите в държавните и общинските дружества ще бъде с по-висок процент. Пламен Орешарски изтъкна още веднъж, че предприятията, които са на загуба, нямат проблем с наредбата. Те имат далеч по-фундаментален проблем – нямат доходи, подчерта финансовият министър.

Министърът на труда и социалната политика Емилия Масларова, която е съвносител на документа, поясни, че Наредбата не се прилага, когато условията, редът и начинът на образуване на средствата на работна заплата в търговските дружества с 50 и над 50 на сто държавно и общинско участие е определен с договорите за възлагане на управление, т. е. това са мениджърските контракти.

Четете още: България
Прочетено: 645 пъти Източник на статията: insurance.bg | 11.05.2007г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!