Text: -A A +A
Четете още: България

За сметка на държавата ще се застраховат и кредити – банкови и небанкови, отпускани на малки и средни предприятия.

[АРХИВ]

За сметка на държавата ще се застраховат и кредити – банкови и небанкови, отпускани на малки и средни предприятия. Това реши парламентът, който прие на второ четене промени в Закона за експортното застраховане. По този начин ще се облекчат условията за кредитиране на малкия и средния бизнес и ще се стимулира икономическата активност.

Одобреният застрахователен капацитет за дейността по експортно застраховане за сметка на държавата през 2006 г. е 120 млн. лв. Акумулираната застрахователна сума към края на септември м. г. е около 70 млн. лв. и агенцията разполага със значим свободен застрахователен капацитет, се посочва в мотивите на вносителя – Министерски съвет.

С промените в закона се въвеждат разпоредбите на две директиви на Съвета на Европейския съюз в областта на експортното застраховане, задължителни за държавите-членки.

От 2 на 5 години ще бъде увеличен средносрочният риск при експортното застраховане. Краткосрочният риск ще нарасне двойно от една на 2 години.

Прилагането на разпоредбите на Директива 98/29/ЕО ще създаде ясни и точни правила при застраховането на средносрочни и дългосрочни кредити при износ на стоки и/или услуги. Те ще гарантират насърчаване на експортната политика и избягване на деформации на условията на конкуренция между предприятията от ЕС.

Българската агенция за експортно застраховане (БАЕЗ) ще бъде задължена при сключване на съвместни договори за застраховане да следва типовото споразумение, което може да включва и други клаузи, които не трябва да нарушават задължителните разпоредби на типовото споразумение.

По предварителни данни, премийният приход на БАЕЗ за 2006 г. е 2,280 млн. лева, което й отрежда пазарен дял от 0,22%. За сравнение, през 2005 г. резултатът на дружеството е бил 2,82 млн. лева, равняващ се на дял от 0,31%.

Четете още: България
Прочетено: 332 пъти Източник на статията: insurance.bg | 11.05.2007г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!