Text: -A A +A
Четете още: България

Асоциацията на Европейските палати проведе изследване в над 119 Европейски региона и обхваща повече от 100 000 фирми.

[АРХИВ]

Асоциацията на Европейските палати проведе изследване в над 119 Европейски региона и обхваща повече от 100 000 фирми. България е представена със своите 6 Национални района за планиране – Северозападен, Северен-централен, Североизточен, Югозападен, Южен-централен и Югоизточен.

Изследването се извършва за 14 –та поредна година, като България участва за осми пореден път.

За България изследването се извършва от БТПП. Фирмите, включени в проучването, са подбрани съгласно инструкциите на Европалати. Въпросникът е разпространен сред 600 представители от реалния сектор на икономиката на страната. Отговорите им оформят представата за бизнеклимата в България пред Европейската общност.

Основният акцент в проучването е насочен към очакванията на фирмите в Европа за бизнесклимата през 2007г. по отношение на измененията в приходите от продажби, износа, инвестициите и заетостта.

Българският бизнес е сред най-оптимистично мислещите делови среди, посочи Цветан Симеонов, представил резултатите от изследването. Повечето от европейските компании предвиждат ръст на икономическото си благосъстояние, независимо от силното влияние върху ЕС на икономиката на САЩ, както и задържащата за повечето от страните данъчна политика.

За 66.1% от анкетираните фирми в нашата страна условията за стопанска дейност през 2007 г са добри и ще се подобрят. Под средното ниво за ЕС са очакванията на фирмите в Чехия, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Полша, Словакия и Испания. Влошаване на бизнесклимата очакват във Франция, Финландия, Румъния, Полша, Литва.

Сред причините за положителната тенденция са данъчните промени,подобреното административно обслужване, намаляването на корупционния натиск, както и високия оптимизъм на инвеститорите с присъединяването на България към ЕС.

По отношение на приходите от продажби през 2006-та и очакванията за 2007г.:

В Германия оценката на условията за приходи от продажби през 2006г. е едва една трета от средната за ЕС ( 10 процентни пункта спрямо 30 за ЕС.), очакванията за 2007г. са положителни, и възлизат на 20 п.п. спрямо 40 за ЕС.

За Франция оценката за приходите от продажби през 2006г. възлизат на 43 процентни пункта, с 10 пункта над средната стойност за ЕС. Очакванията във Франция през 2007г. обаче бележат лек спад, под средното за ЕС.

Стойности под средното ниво за ЕС отбелязват Чехия, Германия, Унгария, Ирландия, Италия, Малта, Люксембург.

 

Анализът на резултатите за България и на очакванията на приходите от продажби през последните години показва две тенденции – първата, че очакванията са винаги по- високи от резултатите, и втората- че постигнатите резултати бележат един постоянен и осезаем ръст.

За 2006г. може да се отбележи, че очакванията достигат до 60,2 процентни пункта, и почти съвпадат с постигнатите резултати – 59,1%.

Процентът на фирмите, които очакват ръст на приходите от продажби през 2007г. (75,7 %) е много над този на фирмите, които очакват спад в приходите от продажби през следващите 12 месеца ( 3,6 %).

И в двата сектора – промишленост и услуги, очакванията са за ръст в приходите от продажби на вътрешния пазар- 62,2 процентни пункта през 2007г., при 43,5% за 2006г. Същото се отнася и за приходите от продажби от износ – 60,8 процентни пункта за 2007г., при 40,6% за 2006г.

Заетост – очаквания и резултати

Данните от анкетата показват, че заетостта през 2007 в двата сектора – производство и услуги – не се предвиждат изменения при 47,5 % от анкетираните, в сравнение с 47,1 % през 2006г.

Инвестиции – очаквания и резултати

През 2006 г., за първи път от осем години се отбелязва изпреварване на постигнатите резултати спрямо предварителните очаквания по отношение на извършените инвестиции.

51,6 % от анкетираните фирми отбелязват ръст на извършените инвестиции, при 10,2 % от фирмите, които отчитат спад.

Тази тенденция се забелязва и за 2007г. – 54,5 % от анкетираните фирми са декларирали, че ще имат ръст в инвестициите си през следващата година, при 6,4 % от фирмите, които предвиждат спад в бъдещите си инвестиции.

Четете още: България
Прочетено: 417 пъти Източник на статията: insurance.bg | 22.04.2007г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!