Text: -A A +A
Четете още: България

С наближаването на месеца за дипломиране на випуск 2007, много хора сигурно допускат, че току-що завършилите висшисти, нямат търпение да отпразнуват не само получаването на дългоочаквания къс харти

[АРХИВ]

С наближаването на месеца за дипломиране на випуск 2007, много хора сигурно допускат, че току-що завършилите висшисти, нямат търпение да отпразнуват не само получаването на дългоочаквания къс хартия, но и така бленуваната свобода от родителското тяло и официалното начало на “собствения, самостоятелен живот”. Реалността обаче се оказва, малко по-различна. Това поне показват резултатите от онлайн проучване, проведено в сайта Jobs.Neogen.bg, където мнозинството от респондентите са посочили, че не бързат да напуснат “бащината къща” и планират да поживеят с родителите си поне още една година – 52%.

На противоположно мнение са 26% от отговорилите – за тях семейното гнездо ще остане в миналото, тъй като смятат да го напуснат веднага. В златната среда са хората, които или не са готови за тази стъпка (по различни причини), или все още се колебаят и си дават своеобразен “гратисен период” – общо 22% са посочилите, че ще останат у дома в рамките на следващата година.

Потребителите на сайта Jobs.neogen.bg бяха попитани: “Колко дълго плануваш да живееш с родителите си, след като се дипломираш?. Получиха се следните резултати:

26% – 0 месеца. Вече съм го правил това.

9% – От 1 до 6 месеца.

13% – От 7 месеца до една година

52% – Повече от година.

Причините могат да се търсят от една страна във все още патриархалния бит на българите, където семейството и най-вече неделимостта му са висша ценност, но от друга страна икономическата обстановка в страната не дава възможност за младите хора да постигнат финансова независимост веднага след дипломирането, тъй като броя на фирмите, които предлагат работа за нов-завършили е доста малък.

 

Разпределението на гласовете в зависимост местоживеенто напълно потвърждава последното заключение. Мнозинството от представителите на София са посочили един от трите отговора, индикиращи, че няма да се задържат “вкъщи” повече от година. На същото мнение са и тези от Варна и Пловдив – там над 60% са посочили, че границите на “домашния” престой са от минимум 0 месеца до максимум 12 месеца. На друго мнение са потребителите от Русе, Велико Търново и Стара Загора – там повечето респонденти са отговорили, че планират да живеят с техните повече от една година – съответно 65%, 63% и 68%. В Бургас разпределението е по равно 50% ще останат в къщи максимум една година, а другите не-малко от една година. Интересно е, че в университетски градове като Шумен, Благоевград и Свищов респондентите, посочили, че ще останат с техните повече от година са не повече от 12%, което може да се обясни, че повечето от тях вече са се отделили от семейното огнище.

Най-склонни да напуснат дома са завършилите ВУЗ-ове и планиращи да работят или вече заети в сферата на: Авто/Транспорт/Логистика – 66%, Компютри/Електроника – 60%, Медии/Развелечние – 55%, Туризъм – 54% – мнозинството, както се вижда от процентите са на мнение, че ще останат в семейното гнездо не повече от година. На противоположния полюс са бъдещите професионалисти от: Образование/ Култура – 75%, Здраве / Фармация – 51%, Търговия на едро/дребно – 52% и Администрация/Държавно управление – 65% – в тези сфери мнозинството от респондентите планират да живеят с родителите си поне година след дипломирането.

Според критерия “Пол” разпределението на гласовете е традиционно, като жените показват по-голяма готовност да останат вкъщи след дипломиране (52%), докато мъжете, посочили този отговор са 24%. От друга страна се наблюдава изравняване между отговорилите, че дори 1 месец няма да останат при родителите – 30% и за мъжете, и за женитe.

Резултатите от тази онлайн анкета се базират на гласовете на потребителите на сайта Jobs.Neogen.bg за периода 4-ти Април – 13-ти Април. Общия брой на отговорилите е 325 потребителя. Всеки гласувал потребител се брои за един глас в представителната извадка.

Четете още: България
Прочетено: 410 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 20.04.2007г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!