Text: -A A +A
Четете още: България

Правителството одобри промени в Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица.

[АРХИВ]

Правителството одобри промени в Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица.

Паричните обезщетения за дълготрайна безработица се отпускат въз основа на заявление, към което се прилагат: документ от Агенцията по заетостта за редовно поддържана регистрация (най-малко 12 месеца, предхождащи месеца на подаване на заявлението) като безработно лице в съответното териториално поделение на Агенцията; декларация, че не е отпусната пенсия и не се упражнява дейност – основание за задължително осигуряване по Кодекса за социално осигуряване; документи, удостоверяващи общ и/или служебен трудов стаж, и/или осигурителен стаж, и/или стаж, зачетен на основание международен договор в областта на социалното осигуряване, по който България е страна; удостоверение за недостигащ сбор от осигурителен стаж и възраст, издадено от териториалното поделение на НОИ.

Предвидено е заявленията и придружаващите ги документи да се подават лично от лицата в териториалното поделение на НОИ по постоянен адрес. Образците на заявлението и декларацията и документа, удостоверяващ стаж, се утвърждават от управителя на Националния осигурителен институт. Допълнени са и разпоредбите на наредбата, в които се регламентира необходимият осигурителен стаж за преценяване правото на обезщетение за безработица и неговото доказване. Предвиден е и ред за проверка и удостоверяване на осигурителен стаж, зачетен по законодателството на друга държава на основание на международен договор, по който България е страна.

Когато лицето декларира осигурителен стаж, придобит в друга държава, но не притежава необходимите документи, съответното териториално поделение на НОИ уведомява службата на НОИ, на която е възложено прилагането на международните договори, да бъде извършена необходимата проверка и удостоверяване на този стаж по установения с международния договор ред. Издаденото удостоверение, потвърждаващо зачетен осигурителен стаж от друга държава, се изпраща в съответното териториално поделение на НОИ.

Измененията и допълненията на Наредбата са във връзка с направените със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2007 г. промени в Кодекса за социално осигуряване.

Четете още: България
Прочетено: 534 пъти Източник на статията: actualno.com | 26.01.2007г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!