Text: -A A +A
Четете още: България

Институтът по публична администрация (ИПА) в Дъблин, Ирландия, и Институтът по публична администрация и европейска интеграция (ИПАЕИ) към МДААР ще изпълняват през 2007 г.

[АРХИВ]

Институтът по публична администрация (ИПА) в Дъблин, Ирландия, и Институтът по публична администрация и европейска интеграция (ИПАЕИ) към МДААР ще изпълняват през 2007 г. проекта “Усъвършенстване на процедурите за подбор и кариерно развитие в държавната администрация на България”.

“Въпросът е как да привлечем най-квалифицираните и успешни служители и как да ги мотивираме да останат възможно най-дълго, да ги накараме да се чувстват полезни и да получават обучение през целия си стаж, като им дадем възможност да развиват своята кариера”, подчерта министър Василев по време на представянето на проекта.

Бенефициент по проекта, който се финансира със 193 000 евро от Министерството на външните работи на Ирландия, е Министерството на държавната администрация и административната реформа (МДААР). Министерството участва във финансирането на инициативата с 30 000 евро.

Основните дейности по проекта ще бъдат: анализ на системите за подбор на държавните служители; преглед на съществуващата практика за повишаване на държавните служители; анализ на съществуващата информационна система за управление на човешките ресурси; провеждане на конференция с участието на ирландски експерти и ръководители на звена по човешки ресурси в ирландската държавна служба и представители на българската държавна администрация за представяне и обсъждане на най-добрите практики. Предвидени са също така учебно посещение в Ирландия за запознаване с добрите практики и процедури; публикуване на сборник с текстове за най-доброто от опита на Ирландия в областта на подбора, назначаването, развитието в кариерата и изграждането на модерна държавна служба.

Проектът трябва да допринесе за повече прозрачност и обективност при конкурсните процедури за подбор на служители, както и за по-ефективен контрол върху тяхното провеждане. Очаква се да се стимулира по-честото прилагане на принципа за мобилност на държавните служители, както и да бъдат разширени възможностите за повишаване в длъжност на служителите. Сред целите на проекта също така са по-широкото използване на информационните технологии при подбора и кариерното развитие и натрупване на опит при провеждане на централизирани конкурси за всички длъжности в държавната администрация.

Четете още: България
Прочетено: 545 пъти Източник на статията: insurance.bg | 25.01.2007г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!