Text: -A A +A
Четете още: България

Зам.-министър Димитър Димитров ще подпише Споразумение за сътрудничество относно по-нататъшно развитие на пазарите на труда и социалната политика на Република България и Федералното министерство

[АРХИВ]

Зам.-министър Димитър Димитров ще подпише Споразумение за сътрудничество относно по-нататъшно развитие на пазарите на труда и социалната политика на Република България и Федералното министерство на икономиката и труда на Република Австрия на 23 януари, във Виена. Целта на страните по Споразумението е да подкрепят развитието на взаимното сътрудничество с цел обмяна на знания, опит, анализи и препоръки, информация в областта на политиката на пазара на труда, индустриалните отношения, трудовото законодателство, както и да си сътрудничат в рамките на европейски или други международни програми.

По отношение на политиката на пазара на труда се предвижда усъвършенстването й за оптималното функциониране на пазара на труда в области като осигуряване при безработица, взаимодействие между политиката на пазара на труда и системата за социално осигуряване, насърчаване на ученето през целия живот, повишаване гъвкавостта и подобряване на достъпа до пазара на труда.

Друг акцент в Споразумението е прилагането на практика на активните политики на пазара на труда на местно ниво със специално внимание, насочено към интегрирането на рисковите групи на пазара на труда. Предвижда се провеждането на консултации за прилагането на контрол по отношение на спазването на трудовото законодателство във връзка с обезпечаването на здравословни и безопасни условия на труд и уреждането на трудово-правните отношения.

Във връзка с механизма за насърчаване на равните възможности на жените и мъжете в България, ще се провеждат консултации в тази област с цел по-нататъшно усъвършенстване на законодателството, което регламентира тази материя, както и укрепване и ефективно функциониране на механизмите за защита на равните възможности на жените и мъжете.

Четете още: България
Прочетено: 404 пъти Източник на статията: insurance.bg | 22.01.2007г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!