Text: -A A +A
Четете още: България

Европейската директива изисква държавите-членки да разрешат на институциите, които управляват професионални пенсионни схеми, да поверят съхранението на активите им на банки-попечителки.

[АРХИВ]

Европейската директива изисква държавите-членки да разрешат на институциите, които управляват професионални пенсионни схеми, да поверят съхранението на активите им на банки-попечителки.

Правителството предлага промени в Кодекса за социално осигуряване. С тях в нормативната уредба ще бъдат въведени разпоредбите на директива на ЕС, свързана с дейността и надзора на институциите за професионално пенсионно осигуряване.

С цел свободното предоставяне на услуги директивата изисква държавите-членки да разрешат на институциите, които управляват професионални пенсионни схеми, да поверят съхранението на активите им на банки-попечителки. Изискването е те да са одобрени за тази дейност и да са установени в друга държава-членка. Дадена е възможност банка-попечителка на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми да бъде и банка, която е получила съответното разрешение от компетентния орган на страна-членка, която предоставя директно или чрез клон услуги на територията на България.

Допълнени са и изискванията за даването на информация от пенсионно-осигурителните дружества на осигурените лица при осъществяване на дейност в чужбина. Предвидено е при управление на професионални схеми на чуждестранно предприятие-осигурител осигурените лица да се информират за нивото, което пенсионните им плащания трябва да достигнат, съгласно съответната професионална схема и размера на плащанията, в случай че осигуряването бъде прекратено.

Заместник-председателят на Комисията за финансов надзор (КФН), който ръководи управление “Осигурителен надзор”, по искане на надзорен орган на държава-членка ще може да забрани на установена на територията на България банка-попечител да изпълнява разпореждане на институцията, свързано с депозирани от нея активи на професионална схема. В този случай заместник-председателят на КФН ще трябва незабавно да уведоми Българската народна банка, предвиждат още предлаганите промени в кодекса.

Четете още: България
Прочетено: 406 пъти Източник на статията: insurance.bg | 21.01.2007г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!