Text: -A A +A
Четете още: България

В началото на 2007 г. влезе нов режим за изплащане на болничните на осигурените лица.

[АРХИВ]

В началото на 2007 г. влезе нов режим за изплащане на болничните на осигурените лица. Обезщетенията по болест ще се превеждат от Националния осигурителен институт (НОИ) по банков път директно на работещите, припомнят в изследването си Института за пазарна икономика. Това променя значително сегашната практика, при която работодателите са длъжни да изплащат на работниците обезщетенията, които им се дължат, заедно със заплатите им за месеца срещу предоставени болнични, а впоследствие си искат парите от НОИ.

Според новата процедура работниците трябва да предоставят на работодателя си болнични листове и попълнени декларации, а работодателите имат задължението да направят опис на документите и да ги предадат в НОИ до месец. По закон НОИ трябва да преведе дължимото обезщетение на работника в 30-дневен срок след получаване на документите. Ако поради вина на работодателя липсват данни за дохода на заетия за последните 6 месеца, НОИ изчислява обезщетението на база на минималната работна заплата, а впоследствие (до м. май през следващата година) трябва да доплати и остатъка.

Министър Масларова се възпротиви на тази идея и дори поиска от НОИ да преразгледат наредбата, чрез която се променя редът на плащанията. Доводът е, че това ще утежни допълнително процедурата за работещите, особено в по-малките и бедни населени места, където няма изградена мрежа от банкови клонове и банкомати или голяма част от хората нямат открити разплащателни или спестовни сметки.

Средствата, предвидени в бюджет 2007 за обезщетения по болест, са 194 млн. лв. Заетите в страната по данни на НСИ (наети и самоосигуряващи се) са 3,2 млн. души, което означава, че средните болнични обезщетения на един работник са 61 лв. на година. От друга страна, има разходи, свързани със създаване и поддържане на банкова сметка, които варират в зависимост от банката, населеното място и вида на влога. При всички положения хората, които ще се наложи да си отворят банкова сметка, ще бъдат ощетени от новото правило.

Четете още: България
Прочетено: 330 пъти Източник на статията: insurance.bg | 15.01.2007г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!