Text: -A A +A

Общият доход средно на лице от домакинство през третото тримесечие на 2012 г. е 1 120 лв. и спрямо същия период на 2011 г. се повишава с 14.5%

Фото: stock.xchng

Общият доход средно на лице от домакинство през третото тримесечие на 2012 г. е 1 120 лв. и спрямо същия период на 2011 г. се повишава с 14.5%, съобщиха от НСИ.

Основен източник на доход на домакинствата продължава да бъде работната заплата, която формира 53.1% от общия доход. Доходите от работна заплата през третото тримесечие на 2012 г. средно на лице от домакинството са 595 лв., което е с 19.2% повече спрямо същото тримесечие на предходната година. Относителният дял на работната заплата в общия доход нараства с 2.1 процентни пункта за разглеждания период от време.

Вторият по значение източник на доход за българските домакинства са доходите от пенсии. Относителният им дял в общия доход намалява с 3.3 процентни пункта и съставлява 25.7% от него. През трето тримесечие на 2012 г. доходите от пенсии нарастват в номинално изражение с 1.3% спрямо същото тримесечие на предходната година и достигат 288 лв. средно на лице от домакинство.

През третото тримесечие на 2012 г. доходите от самостоятелна заетост средно на лице от домакинство се увеличават спрямо същия период на 2011 г. и достигат 94 лева. Относителният им дял намалява с 0.6 процентни пункта и представлява 8.4% от структурата на общия доход.

Доходите от социално осигуряване и социални помощи през третото тримесечие на 2012 г. имат сравнително малко значение за формирането на общия доход на домакинствата. Те се повишават за периода от 36 на 39 лв. средно на лице от домакинство. Относителният им дял намалява с 0.2 процентни пункта за разглеждания период и e 3.5% от общия доход. През третото тримесечие на 2012 г. относителният дял на паричния доход на домакинствата в общия доход се запазва както при предходни периоди и е 97.2% от него.

Общият разход на лице от домакинство през третото тримесечие на 2012 г. е 1 033 лв. и се увеличава спрямо същото тримесечие на 2011 г. с 12.6%. Най-голям дял при формиране на общия разход на домакинствата имат разходите за храна и за жилище (енергия, горива, вода и др.) - 52.6% от всички разходи. Най-съществено перо от бюджета на българските домакинства са разходите за храна и безалкохолни напитки. Като абсолютни стойности те се увеличават с 6.6% и през третото тримесечие на 2012 г. са 354 лв. средно на лице от домакинство. Относителният им дял в общия разход намалява с 1.9 процентни пункта и представлява 34.3% от него през третото тримесечие на 2012 година.

Разходите за дома (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане) се повишават от 148 лв. през третото тримесечие на 2011 г. на 190 лв. средно на лице от домакинство през същото тримесечие на 2012 година. Делът им в общия разход нараства с 2.2 процентни пункта и достига 18.3% от него през третото тримесечие на 2012 година.

Разходите за здравеопазване през третото тримесечие на 2012 г. са 48 лв. средно на лице от домакинство и се увеличават с 4.3% спрямо третото тримесечие на 2011 г., а относителният им дял намалява с 0.4 процентни пункта и е 4.7% от общия разход. Като абсолютни стойности разходите за транспорт и съобщения се увеличават с 15.9% и достигат 114 лв. средно на лице, а относителният им дял нараства с 0.3 процентни пункта и е 11.0% от общия разход на домакинствата.

Разходите за алкохолни напитки и цигари се увеличават с 10.1% и през третото тримесечие на 2012 г. възлизат на 47 лв. средно на лице от домакинство. Техният относителен дял в общия разход е 4.6%, което е с 0.1 процентни пункта по-малко в сравнение с третото тримесечие на 2011 година. Разходите за облекло и обувки също се увеличават и през третото тримесечие на 2012 г. са 32 лв. средно на лице. Делът им в общия разход е 3.1%, което е с 0.4 процентни пункта повече в сравнение с третото тримесечие на 2011 година.

Потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство не се променя съществено през третото тримесечие на 2012 г. спрямо същото тримесечие на 2011 година. Увеличение се наблюдава при консумацията на кисело мляко - от 7.1 на 7.5 кг, прясно мляко - от 4.5 на 4.6 л, и на месни произведения - от 3.5 на 3.6 килограма. По-чувствително намалява потреблението на хляб и тестени изделия - от 26.5 на 24.6 кг, зеленчуци - 32.1 на 30.1 кг, и на плодове - от 20.5 на 19.1 килограма.

Прочетено: 751 пъти Източник на статията: dnesplus.bg | 15.11.2012г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!