Text: -A A +A
Четете още: България

Народното събрание да задължи министъра по труда и социалната политика до 30 април да внесе в парламента информация за динамиката на безработицата и ефективността на мерките по Националния план за

[АРХИВ]

Народното събрание да задължи министъра по труда и социалната политика до 30 април да внесе в парламента информация за динамиката на безработицата и ефективността на мерките по Националния план за действие по заетостта през 2009 г., предвижда проекторешение, внесено от депутата от “Коалиция за България” Петър Мръцков.

То беше обсъдено при разискванията по питането на Донка Михайлова към министъра на труда и социалната политика Емилия Масларова за антикризисните мерки на правителството, засягащи трудовия пазар, съобщи БНР. Предложеното от ПГ на ОДС проекторешение предвижда да се възложи на Емилия Масларова заедно със социалните партньори до месец да разработи и внесе в парламента Национална програма за реформа в сферата на индустриалните отношения, целяща преодоляване на последиците от финансовата криза на пазара на труда. Програмата според тях трябва да предвижда спешно стартиране на реформа в трудовото правораздаване чрез създаване на модерен специализиран трудов съд. Двете проекторешения ще бъдат гласувани в четвъртък (26 февруари).

Министър Масларова информира депутатите за антикризисните мерки на правителството за пазара на труда и представи акцентите на Националния план за действие по заетостта през 2009 г. По думите й политиката на правителството е в посока да не бъде допуснат рязък спад на доходите на гражданите през 2009 г. Визията ни за настоящата година е доста по-различна, свързана е със сигурността на пазара на труда, отбеляза тя.

Приоритет на Националния план за действие по заетостта през 2009 г. ще бъдат съкратените вследствие на икономическата криза и безработните до 29 г. и над 50 г. Осигурява се субсидиране на заетостта за лицата на непълно работно време поради свиване на производството в частния сектор в резултат на икономическата криза. Субсидията ще е в размер на 120 лв. за период от 3 месеца, като условията за приложение на тази мярка ще бъдат уредени в специално постановление на Министерски съвет.

Друга нова програма – “Нова възможност за заетост”, предвижда съкратените лица да получават услуги като консултиране, ориентиране и преквалификация. Националният план предвижда безработните, включени в субсидирани програми, вече да получават 240 лв. вместо 220 лв. Младежите с висше образование, включени в програмата “Старт на кариерата”, ще вземат 400 лв. вместо досегашните 330 лв. Средствата за обучение на безработни се увеличават от 500 лв. на 600 лв., за обучението за заети ще се полагат 300 лв., а обучението за ограмотяване – 500 лв. Средствата за политиката по заетостта през 2009 г. ще бъдат осигурени от Държавния бюджет, чрез финансиране на проекти по ОП “Развитие на човешките ресурси” и други оперативни програми.

По думите на Масларова една от целите на Националния план за действие по заетостта през 2009 г. е недопускане на масова и продължителна безработица чрез осигуряване на бърз преход от едни работни места към други на съкратените лица вследствие свиване на производството и услугите, включително чрез заетост на субсидирани работни места, преквалификация и насърчаване на мобилността. Председателят на социалната комисия в парламента Хасан Адемов /ДПС/ посочи, че новата философия се състои освен в разкриване на нови и в запазване на старите работни места.

Според него трябва да се обърне внимание на 43-те предприятия, обявили масови съкращения. Според Христина Христова /НДСВ/, ако Националният план за действие по заетостта през 2009 г. бъде внимателно разгледан, ще се види, че са предприети редица нови и спешни мерки за преодоляване на световната финансова криза, която по думите й вече прераства в икономическа криза. Планът е насочен към облекчаване на положението или за превенция за загубване на работата, допълни Христова.

Четете още: България
Прочетено: 422 пъти Източник на статията: insurance.bg | 23.02.2009г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!