Text: -A A +A
Четете още: България

Общият доход средно на лице от домакинство през ноември 2008 г. спрямо същият месец на 2007 г. нараства от 272,78 лв. на 320,06 лв. или с 17,3%.

[АРХИВ]

Общият доход средно на лице от домакинство през ноември 2008 г. спрямо същият месец на 2007 г. нараства от 272,78 лв. на 320,06 лв. или с 17,3%.

Работната заплата, като основен източник на доход нараства абсолютно и относително за разглеждания период. Абсолютно нараства от 132,04 лв. на 160,79 лв. средно на лице от домакинство или с 21,8%. Относителният й дял нараства от 48,4% на 50.2% или с 1.8 процентни пункта.

Вторият по значение източник на доходи са доходите от пенсии, сочат данни на НСИ. Тези доходи нарастват абсолютно – от 64,42 лв. на 73,33 лв. средно на лице. Относителният им дял в общия доход намалява – от 23.6% на 22,9% или с 0,7 процентни пункта.

Забележително намаляват абсолютно и относително доходите от самостоятелна заетост. През ноември 2007 г. доходите от самостоятелна заетост са 27,67 лв., а през ноември 2008 г. намаляват на 18,15 лв. средно на лице от домакинство или с 34.4%. Техният относителен дял в общия доход намалява от 10,1% на 5,7% или с 4,4 процентни пункта.

Други доходи от социално осигуряване и социални помощи имат сравнително по-малко значение за формирането на общият доход на домакинствата. Те нарастват – от 5,92 лв. на 9,59 лв. средно на лице, а относителният им дял нараства от 2,2% на 3% за разглежданите месеци.

Повишава се относителният дял на паричния доход на домакинствата в общия доход. Това означава, че намалява влиянието на натуралните доходи при формиране на доходите на домакинството. През ноември 2007 г. делът на паричния доход е 93,7%, а през същият месец на 2008 г. се увеличава на 98,4%.

Общият разход на лице от домакинство през ноември 2008 г. спрямо същият месец на 2007 г. е нараства от 257,25 лв. на 288,04 лв. или с 12%.

Разходите за храна и безалкохолни напитки се запазват абсолютно за периода – от 98,55 лв. на 98,56 лв. средно на лице от домакинство. Относителният дял на този разход намалява от 38,3% на 34,2% или с 4,1 процентни пункта.
По-забележимо нарастват абсолютно и относително разходите за дома (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане). Абсолютното нарастване на тези разходи е от 47,89 лв. през ноември 2007 г на 54,54 лв. средно на лице през същия месец на 2008 г. Съответно относителният им дял нараства от 18,6% на 18,9%.

Нарастват също разходите за здравеопазване – от 12,01 лв. на 14,61 лв. средно на лице. Техният относителен дял също нараства от 4,7% на 5,1%.

Разходите за транспорт и съобщения нарастват от 26,62 лв. на 29,01 лв. средно на лице, а относителният им дял намалява сравнително незначително от 10,4% на 10%.
Разходите за облекло и обувки нарастват абсолютно и относително. Абсолютно – от 10,87 лв. на 12,36 лв. средно на лице, а относително от 4,2% на 4,3% за разглежданите месеци.

Четете още: България
Прочетено: 227 пъти Източник на статията: insurance.bg | 15.01.2009г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!