Text: -A A +A
Четете още: България

19 на сто от българите не плащат данъците и осигуровките си заради високите ставки.

[АРХИВ]

Това съобщи на кръгла маса на тема „Приходните администрации и данъчната политика – нови възможности и практически решения” изпълнителният директор на Националната агенция по приходите Мария Мургина.

Близо 11,4 млрд. лв. са събрани от НАП през 2007 г., а агенцията очаква рекорден приход 13,4 млрд. лв. за 2008 г. По данните на НАП 13% от домакинствата и бизнесът не плащат задълженията си към хазната поради липса на средства, 14% от населението не изплаща данъците и осигуровките си заради липса на прозрачност за какво се разходват парите, 10% – заради неефективност и нецелесъобразност при изразходването на средствата и 9% – заради това че предоставяните услуги не отговарят на платените данъци. 11% от българите не плащат своите задължения поради честата смяна на законодателството и по 4% заради ниските санкции и заради високите косвени данъци. 8% от българите не плащат своите данъци и осигуровки заради ниската вероятност от разкриване, 5% заради нееднозначно тълкуване на законодателството и 4% заради корумпирани служители.

Агенцията представи иновациите, които са подобрили обслужването на гражданите- служебната обмяна на информация между институциите, електронното подаване на декларациите, което отбелязва ръст в последните години, внедряването на системи за управление на опашките и др. Добри практики НАП има и при данъчно-осигурителния контрол. Дейностите по подбора, възлагането и извършването на ревизиите и издаването на ревизионните актове вече са автоматизирани и разпределени по екипи. Обръща се засилено внимание на най-рисковите браншове – строителство, транспорт, горива, където вероятността за укриване на доходи е по-голяма. Внедрена е и система за управление на риска, която представлява информационен масив от рискови данъкоплатци и осигурители, като през 2006 г. и 2007 г. са изготвени 1933 доклада за идентифицирани опити за измама с предполагаем размер на щетите над 530 млн. лв.

НАП предложи редица мерки за още по-ефективното подобряване на фискалната дисциплина сред гражданите и фирмите като подобряването на законодателната система и ограничаване възможността да се прехвърлят фирми със задължения, служебно заличаване на дружества без имущество и ограничение на разплащането в брой, увеличаване на глобите за неиздаване на касови бележки, разширяване на кръга на контролните органи и от други институции като МВР и публичност на случаите на осъдени данъчни измамници.

По време на пресконференцията Агенция “Митници” също представи свои обобщени резултати и мерки за ефективно осъществяване на контрол. Агенцията има 7, 03 млн. лв.приходи от началото на 2008 г., като най-голям дял от тях имат приходите от ДДС от вноса. Бе направен изводът, че затварянето на безмитните магазини е повишило събираемостта на акциза. Агенцията е констатирала 3289 митнически нарушения с предмет- стоки за над 11 млн. лв., 71 случая на контрабанда на наркотици, 127 валутни нарушения и 1938 нарушения на Закона за акцизите и данъчните складове. Агенцията предложи мерки за усъвършенстване на дейността на администрацията си като по-засиленото сътрудничество с държавни институции, увеличаване броя на проверките и ревизиите, антикорупционно обучение на служителите и засилване на мобилния контрол по границата и повишаване на защитата на бандеролите.

Четете още: България
Прочетено: 444 пъти Източник на статията: insurance.bg | 25.11.2008г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!