Text: -A A +A
Четете още: България

2728 души се регистрираха за участие в Четвъртия централизиран конкурс за младши експерти в държавната администрация. От тях 1826 са жени и 902 – мъже.

[АРХИВ]

2728 души се регистрираха за участие в Четвъртия централизиран конкурс за младши експерти в държавната администрация. От тях 1826 са жени и 902 – мъже. Срокът за регистрация изтече вчера, 14 септември 2008 г.

Тази година Министерството на държавната администрация и административната реформа отбелязва в пъти по-висок интерес в сравнение с предишни издания на централизирания конкурс. Това се дължи от една страна на активната информационна кампания, проведена в периода на регистрация, но най-вече на обявената възможност за работа в звената за управление на средствата от ЕС. 322 свободни работни места за младши експерти в тези звена очакват най-добрите кандидати, преминали успешно централизирания конкурс. 2 от тези позиции са в Управляващия орган на Оперативната програма „Административен капацитет” в МДААР. Това е една добра възможност за старт в кариерата на млади хора – динамичната работна среда, възможност за натрупване на знания и опит в нова и важна за страната ни сфера, и не на последно място двойното възнаграждение на служителите в тези звена. За длъжността младши експерт това означава месечно заплащане между 600 и 1000 лв.

Освен тези 322 свободни места, успешно преминалите конкурса имат шанса да получат покана за работа и от други администрации от цялата страна. Всички те стават част от националната база данни, от която всяка администрация може да търси подходящи кандидати за назначаване на длъжността младши експерт.

Конкурсът ще се проведе от 29 септември до 3 октомври в тестови центрове в 5 града в страната – София, Варна, Пловдив, Велико Търново и Бургас. Всеки кандидат ще получи на електронната си поща известие в кой ден и час и къде трябва да се яви.

От регистрираните кандидати най-много желаещи има за явяване на тестовете в София – 1238 души. Следват Пловдив – 458 души; Варна – 445 души; Велико Търново – 351 души; Бургас -236 души.

Най-голям дял от кандидатите са с образователна степен бакалавър (47,3%) и магистър (45,8%). Завършилите колеж са 6,3%, със степен доктор са 0,6% от регистрираните.

751 души от регистрираните са заявили, че желаят да се явят само на основен тест. Той е задължителен за всички и има за цел да провери нивото на познаване и разбиране на основните нормативни актове, регламентиращи функционирането на администрацията в България, функциите, правомощията, отговорностите на различните административни органи, информираността за историята и институциите на ЕС, както и въпроси за проверка на общата езикова култура.

Останалите 1977 кандидати са посочили един или повече специализирани тестове, на които да покажат знанията си. Те не са задължителни, но чрез тях кандидатите могат да покажат знанията си в определена специализирана област: икономика, финанси, право, европеистика, компютърни умения, чужди езици (английски, френски, немски).

Сред специализираните тестове най-предпочитан е изпитът по информационни технологии – на него са заявили желание да се явят 906 души. На изпит по английски език са заявили желание да се явят 795 души. 694 от кандидатите искат да положат тест по икономика, 470 по европеистика, 336 по право, 312 по финанси, 143 по немски и 118 по френски език.

Четете още: България
Прочетено: 575 пъти Източник на статията: insurance.bg | 15.09.2008г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!