Text: -A A +A
Четете още: България

Народното събрание обсъди днес на първо четене промени в Закона за насърчаване на заетостта, които предвиждат възможност пенсионери да участват в програми и мерки за заетост и обучение, както и раз

[АРХИВ]

Народното събрание обсъди днес на първо четене промени в Закона за насърчаване на заетостта, които предвиждат възможност пенсионери да участват в програми и мерки за заетост и обучение, както и разширяване на обхвата на националната програма “В подкрепа на майчинството”.

Законопроектът е внесен от Министерския съвет и цели осигуряване на достъп до инструментите на активната политика на пазара на труда на лицата, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Проектът урежда правото на тези лица на информация за програми и мерки за запазване и насърчаване на заетостта.

Промените са необходими и с оглед изпълнението на Лисабонските цели на Европейската стратегия по заетостта, една от които е постигане равнище на заетост от 50% през 2010 г. на по-възрастните работници (55-64 г.), посочва вносителят. За първото тримесечие на 2008 г. коефициентът на заетост за лицата от възрастовата група 55-64 години е 44,1%.

Законопроектът предвижда също сключването на групова рискова застраховка за безработните лица, включени в обучение, за срока на обучението. Средствата за застраховане ще се осигуряват от бюджета на Министерството на труда и социалната политика. До момента това е било задължение на обучаващата организация, като са установени случаи на представяне на полици без покритие.

Предлаганите промени целят осигуряването на пълна защита на безработните лица, участващи в курсове за обучение, организирани от Агенцията по заетостта. Законопроектът разширява обхвата на националната програма “В подкрепа на майчинството”, така че заетите по програмата пенсионери да получават допълнителни доходи.

Четете още: България
Прочетено: 1,154 пъти Източник на статията: expert.bg | 11.09.2008г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!