Text: -A A +A
Четете още: България

Над 10 хил. души са емигрирали от страната през 2008 г., съобщи Националният статистически институт (НСИ). Данните са от анкетно наблюдение, което НСИ провежда от юни 2008 г.

[АРХИВ]

Над 10 хил. души са емигрирали от страната през 2008 г., съобщи Националният статистически институт (НСИ). Данните са от анкетно наблюдение, което НСИ провежда от юни 2008 г. на осем ГКПП, през които по данни на МВР преминава близо 80% от пътникопотока от и към България. В броя на емигриралите се включват български и чужди граждани, които напускат страната за повече от 1 година. Основната част от емигриралите през миналата година (над 90%), са български граждани.

Около 46% от емигрантите са мъже и 54% – жени. По възраст най-голям е обхватът на емигрантския поток сред 20–29 годишните (29%) и сред 30–39 годишните.

За близо 49% от напускащите страната за време повече от една година причината за емиграция е осигуряването на постоянна работа, 17% напускат с цел образование, 21% са лица, които придружават активните емигранти. Това са членове на техните семейства (съпруг/а, деца).

Най-предпочитаната дестинация за емигрантите е Германия, към която е насочен 16% от потока, следвана от Испания – 12%, Италия – 10%, Великобритания, Кипър и Франция – по 7%, Австрия, Гърция, Канада – около 5–6%.

Имиграцията, насочена към страната, се оценява на повече от 4 хил. души. За имигранти се смятат чужди и завръщащи се български граждани, които ще пребиват в страната за време повече от 1 година.

Значително по-голямата част (90%) са граждани на други държави.

Сред чуждите граждани относителният дял на мъжете и жените е приблизително равен. Близо 40% от имигрантите от други държави са на възраст 40–49 години. От завръщащите се български граждани около 70% са на възраст над 50 години.

За пристигащите в страната основните причини са постоянна работа и преселване – по 24%. Близък до тази стойност е и относителен дял на придружаващите лица.

Страните, от които идват имигрантите, са предимно Франция, Канада, Украйна, Германия, САЩ. Има също от Италия, Испания, Египет, Судан и Виетнам. Завръщащите се български граждани са предимно от Великобритания, Израел, Испания, САЩ и Турция.

Четете още: България
Прочетено: 830 пъти Източник на статията: insurance.bg | 27.03.2009г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!