Text: -A A +A
Четете още: България

Европейската комисия предложи създаването на нов механизъм за микрофинансиране, който да предоставя микрокредити на дребния бизнес и на хора, които са загубили своята работа и желаят да започнат

[АРХИВ]

Европейската комисия предложи създаването на нов механизъм за микрофинансиране, който да предоставя микрокредити на дребния бизнес и на хора, които са загубили своята работа и желаят да започнат собствен малък бизнес.

Механизмът ще има начален бюджет от 100 млн. евро, които биха могли да произведат „ефект на лоста” за повече от 500 млн. евро в съвместна инициатива с международните финансови институции, по-специално Групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), пояснява Рапид. Освен това възможността да се подават заявления за отстъпки по лихвените проценти по линията на ЕСФ улеснява достъпа на хората до финансови средства.

Новият механизъм е едно от действията, обявени в съобщението на Комисията „Споделен ангажимент за трудова заетост” от 3 юни. „Тази година икономическата криза ще доведе в ЕС до загубата на 3,5 млн. работни места. Финансовата криза имаше за последица „пресъхването” на кредитите за тези, които искат да започнат или развият собствен бизнес<“, заяви комисарят по трудовата заетост и социалните въпроси Владимир Шпидла.“ЕС може да осигури истинска добавена стойност, като максимално увеличи „ефекта на лоста” в сътрудничество с Групата на ЕИБ, което ще даде на много хора шанс да реализират мечтите си като предприемачи”, допълни той, предаде еurope.bg.

Микрокредити в ЕС означава заеми под 25 000 евро. Те са пригодени за микропредприятия, в които работят по-малко от 10 души (91% от европейските предприятия), или за безработни или неангажирани с трудова дейност лица, които желаят да бъдат самостоятелно заети, но нямат достъп до традиционните банкови услуги. 99% от новосъздадените предприятия в Европа са малки или микропредприятия, като една трета от тях са създадени от хора, които са безработни.
Предложението на Комисията ще бъде обсъдено съгласно процедурата за съвместно вземане на решения от членките на ЕС в Съвета на министрите (гласуване с квалифицирано мнозинство) и Европейския парламент. Комисията очаква новият механизъм за микрофинансиране „Прогрес” да бъде в действие през 2010 г.

Четете още: България
Прочетено: 504 пъти Източник на статията: insurance.bg | 02.07.2009г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!