Text: -A A +A
Четете още: България

Темата с договорите, които сключваме като потребители на всякакъв вид услуги, е винаги актуална – най-малкото защото на всеки от нас му се е случвало да има неприятности с доставчик на услуги – дали заради незнание, дали заради хитър тъговски трик от страна на големите акули.

Фото: stock.xchng

За да се осигури по-добра защита на българските потребители, в края на миналата седмица в Народното събрание беше внесен Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите. Новият законопроект засяга точно един от най-популярните напоследък начини за сключване, подновяване или промяна в договор с доставчик на услуги – по телефона.

Вносителите на законопроекта предлагат създаване на нов член – член 54а, в Закона за защита на потребителите, както и добавяне на нова алинея в член 206. Промените дословно гласят:

Чл. 54а. При сключването на договор от разстояние по телефона, договорът влиза в сила и потребителят се обвързва от предложението от датата, на която доставчикът е получил съгласието на потребителя, изразено в писмена форма или на друг траен носител.

В чл. 206 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създава се алинея 2: „(2) Доставчик, който претендира влизане в сила и изпълнение на договор, сключен от разстояние по телефона в нарушение на чл. 54а се наказва с имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лв.”

Като основен мотив за законодателната промяна се посочва, че в последно време има увеличение на жалбите от страна на потребителите за нелоялни търговски практики, прилагани от доставчици на стоки и услуги. Практиката показва, че са налице не малко случаи, при които потребителят не разбира, че е дал съгласие за сключване на договор от разстояние по телефона и че договорът се счита за сключен от момента на получаване на това съгласие.

Целта на новия законопроект е да се създаде определена правна сигурност при възникване на договорните отношения между доставчиците на стоки и услуги и крайния потребител, като се препятства възможността за злоупотреби от страна на търговците при сключване на договори от разстояние по телефона във всички сектори.

Законопроектът е съобразен и със сегашното европейско законодателство, уточняват вносителите от ГЕРБ.

Забележки по предложението от потребителска гледна точка трудно могат да се намерят – то е необходимост и Народното събрание следва да го приеме. Единствено размерът на имуществената санкция би могъл да се оспори, макар че и в сегашния си вид той е достатъчно голям.

Четете още: България
Прочетено: 498 пъти Източник на статията: Ивайло Петров, actualno.com | 03.12.2012г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!