Text: -A A +A
Четете още: България

Реформата в образованието остава крайно необходима, дотогава искаме облекчаване на режима за внос на кадри , казва генералният директор на HP България Саша Безуханова.

[АРХИВ]

Реформата в образованието остава крайно необходима, дотогава искаме облекчаване на режима за внос на кадри , казва генералният директор на HP България Саша Безуханова.

Работи ли се по проблема с липсата на IT кадри в България и как?

Факт е, че има голямо търсене на IT специалисти, както от български така и от чужди компании – инвеститори в IT сектора. Този процес има добри и рискови страни. Добре е, защото се създава здравословна за развитието на сектора конкурентност. Тя стимулира усъвършенстването на кадрите в този сектор. Рисковете са свързани с факта, че поради голямото търсене и недостиг на специалисти, много студенти започват работа преди да са завършили образованието си.

Те добиват фрагментарни практически умения, стават „занаятчии”, но не успяват на изградят цялостна професионална платформа от знания и умения. Това налага скъпа и времеемка допълнителна квалификация в работна среда и отнема от конкурентоспособността на компаниите.

Има ли някакъв напредък по въпроса?

Има потребност от сериозна реформа в образователната система и синхронизирането й с нуждите на икономиката и новите реалности. Тя излиза извън ИТ темата. Трябва да се осигури компютърно образование и обучение по английски език за всички, като част от базовата грамотност на българите. Европейската ни принадлежност и глобалната икономическа и комуникационна среда го налагат. Необходимо е да се прагматизира и разшири подготовката на средни управленски кадри с умения отговарящи на изискванията на съвременната пазарна икономическа среда. Там пазарът изпитва сериозен дефицит. Важно е както средно специалните, така и висшите учебни заведения да „произвеждат” специалисти според настоящите и бъдещи потребности на икономиката.

Това означава бизнесът да участва в структурираното на учебните програми и да осигурява практическата част от обучението. Създаване на университетските настоятелства е стъпка в тази посока. Има и правителствена програма за преквалификация на специалисти към професии с по-голяма пазарна перспектива, която дава допълнителни възможности.

Бизнесът може да играе роля и по отношение на съфинансирането на студентски курсове. НР спонсорира вече за втора година образователни програми за изграждане на високопрофилни инженерни и софтуерни умения в три висши учебни заведения – Технически университет, Софийски университет и Нов Български университет.

Какъв е изходът от ситуацията?

Днес IT производството няма национален адрес. Интернет позволява да реализираш проект за другия край на света без да напускаш офиса си. Възможно е липсващите специалисти да се допълнят с квалифициран ресурс от чужбина. Има нужда от облекчаване на процедурата по внос на специалисти и ние, работодателите, имаме предложения как да се регулира този процес. Наскоро КРИБ създаде компания за внос на работници от чужбина като първа стъпка в регулирането и опростяване на процедурите.

Важно е този клас въпроси в България да се разглеждат и решават и в общо европейски контекст, както по-отношение на достъп до европейски квалифициран ресурс, така и от гледна точка на свобода на движение на наши специалисти към други европейски държави. Важно е ние да осигурим обективна атрактивност на българския трудов пазар, както и механизми за захранването му с квалифицирани кадри.

Четете още: България
Прочетено: 399 пъти Източник на статията: ipo.bg | 29.02.2008г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!