Text: -A A +A
Четете още: България

Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) обяви приоритетите си, по които ще работи през тази година.

[АРХИВ]

Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) обяви приоритетите си, по които ще работи през тази година. Една от важните задачи е ограничаването на сивия сектор, посочват от АОБР. Механизмите за постигане на целта са провеждане на политика за намаляване на осигурителната тежест; «осветлявне» на оборотите в строителството и търговията с недвижими имоти посредством изравняване на данъчните оценки с пазарните цени; ревизия на действащия Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност”; провеждане на инициативата «На светло». Приоритетна задача е и подобряване на бизнес средата чрез успешно функциониране на Търговския регистър и намаляване на броя на лицензионните и разрешителните режими. Сред важните през годината задачи е и приемане на Закон за агенции за временна заетост и нормативно уреждане на дистанционната работа.

Четете още: България
Прочетено: 315 пъти Източник на статията: insurance.bg | 29.01.2008г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!