Text: -A A +A
Четете още: България

От 1 януари 2008 г.

[АРХИВ]

От 1 януари 2008 г. лицата, неосигурени на друго основание (безработни, които не получават обезщетение за безработица, социално слаби, неполучаващи социални помощи и др.), трябва да внасят месечно не по-малко от 7,20 лв. за задължително здравно осигуряване, съобщиха от НАП. Със Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2008 г. от 1 януари 2008 г. е определен нов размер на минималния осигурителен доход – 240 лв. (220 лв. през 2007 г.). Според Закона за здравното осигуряване неосигурените на друго основание се осигуряват върху доход, не по-малък от половината от минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица. Тоест за тях здравноосигурителната вноска се изчислява в размер на 6% върху 120 лв. Клиентите на НАП трябва да знаят, че при попълване на преводни нареждания към бюджета е необходимо да се напише точната сума, кодът за вид плащане (код 560405 – “Вноски от лица, неподлежащи на здравно осигуряване на друго основание по ЗЗО”), като задължително се посочва и периода, за който се отнася вноската. През 2008 г. минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица е 240 лв., а максималният е 2000 лв. (1400 лв. през 2007 г.). Минималният месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители е 120 лв., при 110 лв. през 2007 г. През тази година минималният месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, които упражняват само земеделска дейност, е 60 лв., като до 31 декември 2007 г. беше 55 лв. На 31 януари изтича срокът, до който всички самоосигуряващи се лица, които искат да променят вида на осигуряването си, трябва да подадат декларация в НАП. Формуляр на декларацията за регистрация на самоосигуряващо се лице може да бъде намерен на интернет страницата на Националната агенция за приходите – www.nap.bg. Самоосигуряващите се лица имат възможност да избират за кои осигурителни рискове ще се осигуряват. Вида на осигуряване може да бъде за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт или за всички осигурени социални рискове, без трудова злополука и професионална болест и безработица.

Четете още: България
Прочетено: 470 пъти Източник на статията: expert.bg | 25.01.2008г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!