Text: -A A +A
Четете още: България

Заплатите до 430 лв. на работещите на трудов договор и до 375 лв. за заетите по служебни правоотношения в бюджетната сфера се увеличават от 1 януари т. г.

[АРХИВ]

Заплатите до 430 лв. на работещите на трудов договор и до 375 лв. за заетите по служебни правоотношения в бюджетната сфера се увеличават от 1 януари т. г. С това правителството изпълнява поетия ангажимент за компенсиране на намалението на доходите на работещите в бюджетната сфера от въвеждането на „плоския данък” от началото на 2008 г. Повишението трябва да се изплати с възнагражденията за месец януари, е записано утвърдените изменения и допълнения на Постановление №175 на МС от 2007 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности. С увеличението средната месечна брутна заплата в делегираните от държавата дейности, финансирани чрез бюджетите на общините, става: в здравеопазването – 332,40 лв., в отбрана и сигурност – 319,11 лв., в култура – 409,18 лв., а в общинската администрация – 499,96 лв. В постановлението се посочва, че директорите на училища, детски градини и обслужващи звена в сферата на образованието, прилагащи системата на делегирани бюджети, самостоятелно ще определят числеността и средната месечна брутна заплата на работещите, съобразно утвърдените им разходи. Там, където системата на делегирани бюджети не се прилага, броят и средната месечна заплата на едно лице от персонала в детските градини и обслужващите звена ще се определя от първостепенните разпоредители с бюджетни кредити. Кметовете на общините ще определят числеността на работещите в делегираните от държавата дейности в специализираните институции и социалните услуги по методика, утвърдена от Министерството на труда и социалната политика. Необходимите допълнителни средства за заплати и осигурителни вноски са предвидени в централния бюджет.

Четете още: България
Прочетено: 420 пъти Източник на статията: insurance.bg | 24.01.2008г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!