Text: -A A +A
Четете още: България

Брутният външен дълг в края на декември 2012 г. е 37 845.7 млн. евро

Фото: microsoft

Брутният външен дълг в края на декември 2012 г. е 37 845.7 млн. евро (95.6% от БВП), което е с 2000.3 млн. евро (5.6%) повече в сравнение с края на 2011 г. (35 845.5 млн. евро, 93.1% от БВП). Това сочат данните на БНБ.

В края на декември 2012 г. дългосрочните задължения са 27 242.5 млн. евро (72% от брутния дълг, 68.8% от БВП), а краткосрочните - 10 603.2 млн. евро (28% от брутния дълг, 26.8% от БВП).

Брутният външен дълг на сектор Държавно управление в края на декември 2012 г. е 3373.1 млн. евро3 (8.5% от БВП). Спрямо края на 2011 г. (2783 млн. евро, 7.2% от БВП) той нараства с 590.1 млн. евро (21.2%).

Увеличението се дължи основно на емитираните през юли 2012 г. от правителството 5-годишни еврооблигации. Външните задължения на сектор Банки са 6454.7 млн. евро (16.3% от БВП). Те се повишават с 806 млн. евро (14.3%) спрямо края на 2011 г. (5648.7 млн. евро, 14.7% от БВП). Дългът на Други сектори е 12 281.9 млн. евро (31% от БВП).

Той се увеличава спрямо края на 2011 г. със 109.9 млн. евро (0.9%). В края на декември 2012 г. вътрешнофирменото кредитиране е 15 736.1 млн. евро (39.7% от БВП), което е с 494.3 млн. евро (3.2%) повече в сравнение с края на 2011 г. (15 241.8 млн. евро, 39.6% от БВП).

През януари - декември 2012 г. получените кредити и депозити от нерезиденти са 7398.2 млн. евро (18.7% от БВП) при 4793.1 млн. евро (12.5% от БВП) за същия период на 2011 г. От тях за отчетния период 1234.4 млн. евро (16.7) са за сектор Държавно управление, 2627.2 млн. евро (35.5%) - за сектор Банки, 1260.1 млн. евро (17%) - за Други сектори и 2276.4 млн. евро (30.8%) са за вътрешнофирмено кредитиране.
През януари - декември 2012 г. извършените плащания по обслужването на брутния външен дълг са 6359.2 млн. евро (16.1% от БВП) при 6809.5 млн. евро (17.7% от БВП) за същия период на 2011 г.

Нетният външен дълг в края на декември 2012 г. е 15 626.1 млн. евро. Той намалява с 616.7 млн. евро в сравнение с края на 2011 г. (16 242.8 млн. евро). Като процент от БВП в края на декември 2012 г. той е 39.5%, понижавайки се с 2.8 процентни пункта спрямо края на 2011 г. (42.2%). Намалението се дължи на относително по-голямото повишение на брутните външни активи (с 2616.9 млн. евро, 13.3%) в сравнение с нарастването на брутния външен дълг (с 2000.3 млн. евро, 5.6%).

Четете още: България
Прочетено: 767 пъти Източник на статията: CROSS Agency | 25.02.2013г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!