Text: -A A +A

Ще бъде насърчавано предприемачеството с цел създаване на работни места в реалния сектор, ще се работи насърчаване на обезкуражените безработни, както и за информираност относно трудовите и социални права на младите хора.

Фото: morguefile

Равнището на безработицата у нас продължава да спада, като през юни то е 10.7 процента, и за първи път от началото на годината броят на безработните е по-нисък в сравнение със същия период на миналата година, съобщиха от Агенцията по заетостта.

Безработните младежи са около 71 хиляди или 19.6 процента от броя на младите хора, посочи заместник-министърът на труда Росица Янкова по време на дискусия, посветена на мерките за заетост на младежите. Тя представи рамката, в която ще бъдат разработени политиките за увеличаване на младежката заетост с финансиране от Европейския съюз.

По данни на Агенцията по заетостта през юни над 21 хиляди безработни са започнали работа, а на първичния пазар на труда са били обявени близо 13 хиляди работни места, преобладаващо в частния сектор. Колкото до младежката безработица, основният дял от младите безработни са с основно или по-ниско образование, обясни заместник-министър Росица Янкова. Сред насоките за развитие на политиките за младежка заетост е гаранцията за преход от образование към образование или към първа работа, посочи Янкова."Да ви бъде направена оценка – кариерен тест, и вие да продължите своето образование в специалност или професия, с която бихте могли да се реализирате и същевременно тази професия да не е самоцелна, тя да носи малко или много и удоволствие", каза Янкова.

Ще бъде насърчавано предприемачеството с цел създаване на работни места в реалния сектор, ще се работи насърчаване на обезкуражените безработни, както и за информираност относно трудовите и социални права на младите хора. От утре работна група към министерството започва работа по конкретни мерки за младежката заетост.

Прочетено: 1,960 пъти Източник на статията: lev.bg | 10.07.2013г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!