Text: -A A +A
Четете още: България

Равнището на безработица в страната през юни е било 7.29%. Нарастването спрямо май е с 0.21 процентни пункта. Средномесечното равнище на безработицата през първото полугодие на 2009 г.

[АРХИВ]

Равнището на безработица в страната през юни е било 7.29%. Нарастването спрямо май е с 0.21 процентни пункта. Средномесечното равнище на безработицата през първото полугодие на 2009 г. се е запазило под 7% – 6.91%, съобщават от Агенцията по заетостта.

В бюрата по труда са регистрирани 270 136 безработни. Те са с 8039 души повече спрямо предходния месец.

През юни 2009 г. равнището на безработица се запазва по-ниско от средното за страната в 8 области: София-град (1.7%), Бургаска (3.45%), Варненска (4.91%), Габровска (5.45%), Старозагорска (6.32%), Пловдивска (6.56%), Пернишка (7.2%) и Русенска (7.27%). В останалите 20 области равнището на безработица е над средното за страната и най-високите му стойности продължават да се отчитат в областите: Смолян (13.55%), Търговище (13.45%), Шумен (12.37%), Монтана (12.4%), Разград (11.48%), Силистра (11.37%) и Видин (11.11%).

През месеца в бюрата по труда са обявени общо 19 413 свободни работни места. Те се увеличават спрямо май с 2653 места, като основно нарастването се дължи на по-големия брой места по програми за заетост. На първичния пазар са обявени 13 669 места. Най-много са заявените места през юни в преработващата промишленост (4030), търговията (2795), строителството (1233), аграрния сектор (950) и недвижимите имоти и бизнес услугите (942). По мерки за заетост от Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) са заявени 391 места, а по програми за заетост са заявени 5353 места.

Към 30 юни са останали неусвоени общо 7111 работни места, от които най-много са на първичния пазар – 5919 места. Значително по-голямо е усвояването на работните места, в сравнение със същия месец на 2008 г., когато общо незаетите места са почти 13 400, а на първичния пазар – близо 11 900.

През месец юни 2009 г. за едно свободно работно място се конкурират 11 безработни (средно за страната), колкото и през предходния месец.

Четете още: България
Прочетено: 339 пъти Източник на статията: lev.bg | 20.07.2009г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!